15 mei 2020

Mini-windturbines: een hype of een kans? Graafse CDA wil een onderzoek

In de gemeenteraadsvergadering van 12 mei heeft de Graafse CDA-fractie een motie ingebracht waarin aandacht wordt gevraagd voor de mogelijkheden om de kansen en beperkingen van mini-windturbines te onderzoeken. Op de agenda stond het concept bod van de regionale energiestrategie (afgekort RES). Dit is een, op regionaal niveau, uitgewerkt concept bod dat wordt gedaan aan het rijk waarin de regio aangeeft welk aandeel van de klimaatveranderingsdoelstellingen zij kunnen verwezenlijken. Vervolgens vindt de uitwerking naar het lokaal niveau plaats.

Tijdens de behandeling van de RES deed de Jochem Jacobs namens het CDA-fractie de oproep om niet alleen de discussie te voeren over het bod, maar ook vooruit te kijken naar de toekomstige lokale uitwerking. “Regeren is vooruit kijken. Er is nog onvoldoende bekend over de mogelijkheden van mini-windturbines. Er wordt al hard gewerkt aan het gebruik van zonne-energie en waterkracht door platform duurzaam Grave, maar de mogelijkheden van mini-windturbines zijn relatief onbekend. We weten dat windmolens niet toegestaan zijn vanwege vliegbasis Volkel en de vliegroutes die zij afleggen, maar wellicht zijn mini-windturbines een interessante oplossing. Er zijn verschillende agrariërs die al hebben aangegeven bij ons dat ze interesse hebben in de verdere uitwerking van deze mogelijkheid”.

Op een meerderheid kon de motie helaas niet rekenen. De nieuwe coalitie beargumenteerde dat het op dit moment nog te vroeg is om hier al naar te kijken. De VVD stelt dat het op dit moment alleen gaat over een concept bod, maar dat het nog te vroeg is om het al over de uitwerking te hebben. Het college achtte het een sympathieke motie. Uiteindelijk stemde de VVD, samen met keerpunt en de LPG, tegen en VPGrave, D66, LlvC en het CDA voor de motie waardoor deze met 8:7 werd weggestemd. Het CDA blijft van mening dat het doen van onderzoek vertraging in het latere proces kan voorkomen en blijft hier voor pleiten. Het concept bod voor de RES werd uiteindelijk unaniem aangenomen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.