16 mei 2018

Nieuwe wethouders voor Grave en andere benoemingen

Op dinsdagavond 15 mei 2018 vond de raadsvergadering plaats in het gemeentehuis van Grave.

In deze vergadering vond de benoeming en beëdiging plaats van 3 nieuwe wethouders. Van het CDA neemt Ben Peters een wethouder plaats in, van de LPG nemen Anja Henisch en Rick Joosten een wethouders plaats in en samen vormen zij met de burgemeester het nieuwe College van B&W van de gemeente Grave.

Door de benoeming van Ben Peters is Alex van Megen als nieuw raadslid voor het CDA beëdigd. Hiermee is de CDA fractie weer compleet op sterkte. Binnen de fractie zal Alex opereren als fractievoorzitter. Roland Eijbersen zal binnen de fractie als fractie secretaris fungeren. Jochem Jacobs zal binnen de fractie de rol van penningmeester op zich nemen.

Ook zijn op deze avond de nieuwe commissieleden benoemd en beëdigd. Van het CDA zijn dat Willem van den Berg en Jos van de Broek (commissie Inwoners & Bestuur), Wietse Burger (commissie Ruimte) en Jochem Spoorendonk (commissie Audit). Henk Wijdeven (commissie Ruimte) zal in de raadsvergadering van 3 juli 2018 worden benoemd en beëdigd.

Aan het begin van de nieuwe bestuursperiode moeten diverse posten weer worden ‘bemensd’. De nieuwe Graafse raad heeft hier tijdens de vergadering ook over gestemd. Het betrof de benoemingen voor het Regieteam Land van Cuijk, voor de Euregio Rhein-Waal, commissie functioneringsgesprek burgemeester, de werkgeverscommissie griffier en de commissie onderzoek geloofsbrieven.

Vanuit het CDA zullen de volgende personen een rol spelen:

- Commissie Ruimte: Alex van Megen (plaatsvervangend voorzitter)

- Commissie Inwoners & Bestuur: Roland Eijbersen (voorzitter)

- Audit commissie: Jochem Jacobs (plaatsvervangend voorzitter)

- Euregio Rhein-Waal: Jochem Jacobs (plaatsvervangend lid)

- Commissie functioneringsgesprek burgemeester: Alex van Megen (lid)

- Werkgeverscommissie griffier: Roland Eijbersen (lid)

Het CDA Grave dankt de raadsleden van de andere politieke partijen voor het vertrouwen en de uitgebrachte steun in deze personen.

Het CDA wenst alle wethouders en commissieleden veel plezier en wijsheid toe bij hun werkzaamheden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.