25 november 2018

Onderzoek bevestigt conclusies CDA Grave over 'stroppenpot' sociaal domein

"De stroppenpot voor tekorten in het sociaal domein kwam voor ruim 90 procent ten gunste van de grote gemeenten," schrijft Binnenlands Bestuur onder de kop "Grote gemeenten snoepen uit stroppenpot". Als bron van het onderzoek wordt Frontinfo.nl, een website over gemeentefinanciën, genoemd. In het artikel wordt een bericht van de website van CDA Grave geciteerd. Uit onderzoek bleek een vrij voor de hand liggende conclusie waar te zijn.

"Grave komt niet in aanmerking voor 'stroppenpot' sociaal domein"

Op 4 november schreef CDA-fractievoorzitter Alex van Megen onder andere: "Gemeenten met grote tekorten op de WMO en de jeugdzorg krijgen geld uit een zogenaamde 'stroppenpot' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In de lijst van gemeenten die daaruit een bijdrage ontvangen, ontbreekt Grave. De regiogemeenten die met Grave samenwerken staan er evenmin bij. De reden daarvan is dat zij niet aan de voorwaarden voldoen en daarom geen aanspraak kunnen maken op extra geld. De wettelijke regeling blijkt met name bedoeld te zijn voor grote gemeenten, zoals Eindhoven. De gemeente Grave incasseert, net als talloze andere gemeenten, forse tekorten op het sociaal domein, maar kán niets uit de 'stroppenpot' krijgen. Het CDA betreurt dat in hoge mate."

Fake news

De voorzitter van een lokale politieke partij in de gemeenteraad bestreed de conclusies van het CDA. Hij uitte zich kritisch op zijn weblog en was evenmin mild van oordeel toen hij namens zijn partij insprak vóór de raadsvergadering van 6 november. Ook trok de preses voorbarige conclusies over vermeende contacten tussen twee CDA-gemeenteraadsleden en Tweede-Kamerlid René Peters (CDA)uit Oss. Soms komt echter ook te goeder trouw fake news in de wereld. Dat kan gebeuren. Nevenschade is echter dat ten onrechte de indruk is gewekt dat Grave of andere regiogemeenten niet serieus gekeken hebben naar de mogelijkheid om enigszins gecompenseerd te worden. Daardoor wordt een onnodig negatief beeld geschetst dat onrecht doet aan betrokkenen.

Hans Bekkers, Vooral grote gemeenten snoepen uit stroppenpot (Binnenlands Bestuur d.d. 21 november 2018):

"De stroppenpot voor tekorten in het sociaal domein kwam voor ruim 90 procent ten gunste van de grote gemeenten. Per inwoner streken die gemiddeld 14 euro op van de 100 miljoen van het rijk. Voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners was dat gemiddeld 0,92 euro.

Dat meldt Frontinfo.nl, een website over gemeentefinanciën. De gemeenten hebben 100 miljoen euro bijgedragen aan de stroppenpot sociaal domein – het zogeheten Fonds Tekortgemeenten – en daar 200 miljoen euro uit gekregen. Dat komt omdat het rijk ook 100 miljoen euro heeft bijgedragen.

 

Uitname gemeentefonds

Uit de berekening van Frontinfo blijkt dat gemeenten met minder dan 100.000 inwoners nauwelijks meer krijgen dan ze via het gemeentefonds hebben bijgedragen. De 100.000+ gemeenten krijgen 135 miljoen euro van de stroppenpot van 200 miljoen, en dragen via de uitname uit het gemeentefonds 45 miljoen van de 100 miljoen euro bij. De gemeenten met minder dan 100.000 inwoners krijgen 65 miljoen van de stroppenpot van 200 miljoen euro, en dragen via de uitname uit het gemeentefonds 55 miljoen van de 100 miljoen euro bij.

 

Op zijn kop

De uitkomst voedt de kritiek op de stroppenpot die er toch al was. Niet alle gemeenten met tekorten op de jeugdhulp en Wmo konden er namelijk een beroep op doen, omdat ze de drempel niet haalden. Zo klaagde de regio Zuid Holland Zuid dat ze ondanks forse tekorten in het jeugddomein geen aanspraak konden maken op het fonds. 'De wereld op zijn kop’, stelde de Zwijndrechtse wethouder Jolanda de Witte, coördinerend portefeuillehouder Jeugd van de regio ZHZ, onlangs al in Binnenlands Bestuur.

 

Noodfonds

‘De wettelijke regeling blijkt met name bedoeld te zijn voor grote gemeenten, zoals Eindhoven’, zo reageerde het CDA in de gemeente Grave nadat was bekendgemaakt hoe de verdeling van de stroppenpot uitpakte. Eindhoven kreeg ruim 21 miljoen euro uit het noodfonds. De gemeente Grave kampt met forse tekorten op het sociaal domein, maar kán niets uit de stroppenpot krijgen. ‘Het CDA ­betreurt dat in hoge mate.’"

 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/vooral-grote-gemeenten-snoepen-uit-stroppenpot.9601535.lynkx

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.