26 oktober 2018

Ook CDA heet nieuwe inwoners welkom

Woensdagavond werden in het oude stadhuis de nieuwe inwoners van de gemeente Grave welkom geheten door het voltallige college en enkele raadsleden. Het CDA was daarbij aanwezig, in de personen van wethouder Ben Peters en raadslid Jochem Jacobs.

Burgemeester blij met nieuwe inwoners van de dorpen en de stad

Onder het genot van een drankje wierpen de nieuwelingen uit onze dorpen en stad een blik over alle souvenirs die de gemeente Grave rijk is. Vervolgens nam burgemeester Roolvink het woord. In een volle zaal begroette hij alle aanwezigen en bedankte, in een kort maar krachtig woordje, alle nieuwe inwoners voor hun keuze voor Escharen, Gassel, Grave of Velp. De avond richtte zich vervolgens naar buiten waar, onder begeleiding van drie gidsen, de indrukwekkende historie van de gemeente Grave werd belicht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.