25 augustus 2019

Op werkbezoek bij de boeren

Zaterdag 24 augustus bezocht de Graafse CDA-fractie vier boerenbedrijven in Velp en Escharen. Opeenvolgend werden de agrarische familiebedrijven van Marijn van Thiel, Louis Hermanussen, Guus Janssen en Jolan van Noye aangedaan. Bij elk bedrijf volgde een rondleiding en was er een gesprek met de boeren. Doel van het werkbezoek was om inzicht te krijgen in waar boeren anno 2019 mee te maken hebben en wat zij vanuit hun perspectief belangrijk vinden. Het werkbezoek past in de benadering van de Graafse CDA-fractie om vooral buiten het stadhuis inzichten te verkrijgen in wat er speelt. Tevens bood het de mogelijkheid voor de fractie om in gesprek te gaan met de boeren over (provinciaal) beleid en regelgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn, als ook de problemen rondom bedrijfsopvolging bij boerenbedrijven.

Enthousiast, maar ook zorgen

Velps raadslid Jochem Jacobs is de woordvoerder landbouw van de fractie en kijkt terug op geslaagde rondleidingen: “Bij alle boerenbedrijven zijn we enthousiast ontvangen en zagen we gepassioneerde boeren. We hebben uit eerste hand vernomen in welke mate boeren geconfronteerd worden met de vele regelgeving en hoe zij toch telkens proberen om hier mee om te gaan. Ook als consumenten moeten we meer stil staan bij de waardering voor boeren en uitdagingen die de boerenbedrijven ondervinden.”

Bijna in elk gesprek kwamen de problemen rondom de stikstof uitstoot aan de orde, waarbij de Raad van State onlangs bepaalde dat de uitstoot ervan beperkt moet worden. Het was onlangs groot nieuws, waarbij vooral de impact op de bouwsector werd aangehaald. De boeren zijn bang dat zij onterecht de dupe worden van deze problematiek, zeker ook aangezien de uitstoot ervan al jaren daalt in de landbouw, terwijl daarentegen het aantal vliegbewegingen, de industrie en de bevolking groeit.

Melkgeld blijft gelijk, kosten stijgen

Ook de boeren ondervinden last van de veranderende weersomstandigheden in Nederland. Door de droogte en de warmte moet de grond meer worden beregend, kan er minder gras geoogst worden en zijn er extra kosten om voer in te kopen. De boeren hebben te maken met beperkingen voor stikstof en fosfaat, alsook Brabants provinciaal beleid dat weinig ruimte biedt. Dit alles leidt tot hogere kosten, terwijl het melkgeld niet meestijgt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bedrijfsopvolging in de agrarische sector een uitdaging is.

Dat boeren ook inventief en creatief zijn, bleek onder andere uit het gegeven dat bij Van Thiel de stallen zijn voorzien van moderne melkrobots met sensoren. Louis Hermanussen heeft ruim 7 hectare ingezaaid als vogelakker langs de pelgrimsroute aan de Hertogswetering tussen Velp en Grave zodat de bloemen de biodiversiteit stimuleren. Verder wees Jolan van Noye op de efficiënte prestaties in de landbouwsector en had de cijfers paraat: Sinds 1990 zijn er 1 miljoen minder melkkoeien in ons land, 1,5 miljoen minder varkens, maar zijn er 76% meer auto’s en is de bevolking met 16 procent gestegen. De EU kent 23 miljoen melkkoeien die jaarlijks 160 miljard liter aan melk produceren. India heeft voor dezelfde hoeveelheid melk 122 miljoen melkkoeien nodig.

Duurzaamheid en dierenwelzijn

Raadslid Roland Eijbersen is onder de indruk van de mate waarin boeren zich inzetten voor dierenwelzijn en de investeringen die zij doen in het kader van duurzaamheid. “Vele mensen hebben een ander beeld, al dan niet gevoed door fanatieke actiegroepen en social media. Er zijn melkrobots die door middel van het aflezen van de waarden in de melk en data analyse via een app de boer zo kunnen vertellen of een koe mogelijk ziek is. Het is de kunst voor de boeren om de dieren van een zo goed mogelijk voedingsdieet te voorzien in open stallen. Koeien kunnen zelf bepalen of ze in de stal of via in de wei kunnen willen staan. Veel boerenbedrijven hebben zonnepanelen op hun stallen of staan op het punt om hierin te investeren. Ik heb zelfs een heuse massageborstel voor koeien gezien bij Jolan van Noye. Boeren hebben belang bij gelukkige en tevreden dieren.”

Jochem Jacobs wees erop dat de inzichten die de boeren met de fractie hebben gedeeld, weer worden meegenomen in vervolggesprekken. Ook worden de signalen van de boeren doorgespeeld binnen andere geledingen van het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.