12 oktober 2018

CDA-raadsleden bij opening Kindcentrum De Graaff

Op vrijdagmiddag 12 oktober is het Kindcentrum De Graaff in Grave feestelijk geopend. Honderden kinderen hadden met hun docenten een feestelijke dag. Daarnaast waren er vele ouders, verzorgers en omwonenden naar de opening gekomen. Het voltallige College was present en ook de gemeenteraad had een mooie uitnodiging voor de opening ontvangen. Namens de gemeenteraad waren Arno van Heemskerk (LPG), Jochem Jacobs en Roland Eijbersen (beiden CDA) present.

Burgemeester Roolvink gaf in zijn korte toespraak aan dat er 1 jaar aan het gebouw is gewerkt, maar dat het hele traject ervoor een aantal jaren in beslag nam. Maar het resultaat mocht er zijn. De burgemeester wenste de schoolkinderen en hun ouders, de medewerkers en docenten, maar ook de omwonenden de tijd toe om aan het nieuwe gebouw te wennen.

Het gebouw werd feestelijk geopend door een tweetal grote banieren, die opgerold waren, naar beneden te laten rollen. Alhoewel de burgemeester en de kinderen hun best deden met het naar beneden trekken van de banieren, wilden de banieren niet uitrollen en dit leidde tot wat hilariteit. Uiteindelijk klommen twee meesters het dak op en hielpen een handje. Onder applaus werden de banieren neergelaten en was het gebouw feestelijk geopend. Na dit feestelijke moment brak voor de basisschoolkinderen de herfstvakantie aan en konden belangstellenden een kijkje nemen in het nieuwe gebouw.

Het nieuw Kindcentrum De Graaff biedt ruimte aan de GGD (Hart van Brabant), Hartenaas, De Sprankel en kinderopvang De Eerste Stap. Het Kindcentrum De Graaff is een prachtig gebouw en het CDA Grave feliciteert alle basisschoolkinderen, ouders, medewerkers en docenten daar heel hartelijk mee. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.