20 december 2020

Oppositie: extra raadsvergadering in januari over begrotingscrisis

De oppostiepartijen in de gemeenteraad van Grave hebben burgemeester Roolvink gevraagd om een extra raadsvergadering op 5 januari. Aanleiding is de brief met bezuinigingsvoorstellen (17 december) en de afwijzing daarvan door het Land van Cuijk (18 december). Daarmee is de Graafse begroting 2021-2014 definitief gestrand. 

Stroeve samenwerking met Land van Cuijk

Het botert niet tussen Grave en de gemeente Land van Cuijk in oprichting. Wethouder Henisch (LPG) wond er in de raadsvergadering van 15 december geen doekjes om. Het Land van Cuijk hield zich niet aan afspraken, leverde verkeerde informatie aan en stelde onredelijke deadlines. De tijd was rijp om het door juristen uit te laten vechten. Lekker begin, zulke ‘samenwerking’.

Land van Cuijk niet akkoord met bezuinigingsplannen college

Op 17 december stuurde het college van Grave een nieuw bezuinigingsplan naar het Land van Cuijk. Per kerende post werd dit voorstel - grotendeels net zo slecht als het eerste plan - in 750.000 stukjes gescheurd. Een afschrift ging naar de provincie. Op 19 december kregen de raadsleden dit antwoord (met onthutsende conclusies) toegestuurd. Dezelfde dag is het verzoek uitgedaan voor een extra raadsvergadering, op 5 januari. 

Waarom niet aanstaande dinsdag vergaderen over de begrotingscrisis?

Afgelopen donderdag is eindigde de raadsvergadering nogal roerig. Dankzij de burgemeester werd unaniem (!) besloten om de agendapunten “Principe-uitspraak Graafschedijk” en de moties over Kunst in het Kerkje en de opiniepeiling pas in januari 2021 netjes af te ronden. De oppositie wil zich aan dit gentle agreement houden. Er is namelijk gezegd dat de vergadering van aanstaande dinsdag. vanwege de kersttijd kort en bondig moet zijn. De oppositie respecteert dat uitgangspunt. De extra raadsvergadering is gepland omdat één LPG-raadslid per ongeluk te laat was om vóór de benoeming van wethouder Busser te stemmen. Dinsdag vindt de beëidiging van Rick Joostens vervanger plaats.

Daarnaast is duidelijk dat de gemeenteraad aanstaande dinsdag niet compleet is. Omdat met name de fractievoorzitter van de LPG hecht aan voltalligheid en goede verhoudingen, is het chic om de begrotingscrisis in januari te bespreken. Dat is dus tegelijk met de ‘overgebleven’ agendapunten van 17 december besproken worden. Hiermee wordt voorkomen dat bij een bespreking van het plan “Graafschedijk” een of meerdere coalitieraadsleden niet mogen stemmen. Dat komt omdat de balans (stakende stemmen) in standgehouden moet worden. In het najaar vonden burgemeester Roolvink en de coalitie dat belangrijk. Zo’n situatie is onnodig en ingewikkeld.

Concept-agenda 5 januari

Op 5 januari kan de raad (na de gebruikelijke punten) met de volgende agenda van start:

  • Afronding besluitvorming Principebesluit Graafschedijk (voortzetting tweede termijn van de raad)
  • Stand van zaken dienstverleningsovereenkomst, bezuinigingsvoorstel (17 december 2020), de reactie van de stuurgroep daarop en de gevolgen daarvan voor de meerjarenbegroting 2021-2024 en het toezichtsoordeel van de provincie Noord-Brabant
    waarbij het verzoek om de genoemde stukken, alsmede de nog te ontvangen brief van de toezichthouder, te publiceren.
  • Moties vreemd aan de orde van de dag (Kunst in het Kerkje en 17 maart 2021).  

Het is waarschijnlijk dat het toezichtsoordeel van de provincie op dat moment binnen is.

In 2021 fris aan de slag in het algemeen belang van Escharen, Gassel, Grave en Velp

De fracties van Liberaal Land van Cuijk, D66, VPGrave en CDA gunnen de raad en het college van Grave wat afstand tot de harde realiteit van de Graafse politiek, zodat er in 2021 met frisheid gewerkt wordt in het algemeen belang van de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.