11 december 2020

Provincie maakt duidelijk: Grave niet zonder Land van Cuijk

De provincie Noord-Brabant heeft de meerjarenbegroting 2021-2024 van Grave afgekeurd. Een strenge vorm van toezicht dreigt. Het CDA heeft hiervoor de hele tijd gewaarschuwd. Tegen beter weten in drukten college, LPG/.VVD en Keerpunt 2010 de begroting erdoor. De onafhankelijke financiële toezichthouder kwam tot dezelfde conclusies als het CDA.

Grave moet met een concreet en realistisch verhaal komen

Grave geeft veel meer uit dan er binnenkomt. De spaarpotten raken leger en leger, de schulden worden groter en groter. De bezuinigingen zijn, volgens de provincie, niet concreet en dus onrealistisch. De grote voorbeelden die Noord-Brabant aankaart zijn de dienstverlening aan de inwoners en de bezuinigingen op het sociaal domein. Grave heeft een krappe week om met een verhaal te komen.

Kan Grave de dienstverlening voldoende garanderen?

College, LPG/VVD en Keerpunt 2010 willen 750.000 euro bezuinigen op ambtenaren. Zij maken niet hard hoe. De vraag van het CDA is de vraag van provincie: welke taken gaat Grave niet meer uitvoeren? De vervolgvraag is: is de dienstverlening aan de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp dan nog wel voldoende? En: vindt de gemeente Land van Cuijk (in oprichting) dat ook? Voor de provincie is klip en klaar dat Grave niet zonder het Land van Cuijk kan. Helaas kan dat andersom wel. 

Grave heeft het Land van Cuijk nodig

Het verhaal van Grave hangt samen met het Land van Cuijk. College, LPG/VVD en Keerpunt 2010 koersen echter op zelfstandigheid. Het oordeel van de provincie maakt duidelijk dat het financieel niet meer kan. De bezuinigingen zijn niet concreet en niet realistisch. De plannen van de coalitie gaan ten koste van de dienstverlening, de zwakkeren in de samenleving, verenigingen en instellingen. De rekening is voor de burgers, de prijs van zelfstandigheid is groot. LPG/VVD en Keerpunt 2010 hebben geen verhaal.

CDA: koersvast positief verhaal

LPG/VVD en Keerpunt 2010 hebben geen plan hoe ‘zelfstandig Grave’ eruitziet. Het CDA heef een koersvast verhaal met een positief perspectief. De kracht van de regio is het belang van de dorpen en de stad. Het Land van Cuijk is geen groot monster dat de macht van mensen afneemt, integendeel. Het Land van Cuijk kent kernendemocratie: burgers krijgen direct invloed op de eigen omgeving. Hierdoor wordt de lokale identiteit versterkt. Grave heeft de regio ontzettend veel te bieden. Daar mag deze gemeente trots op zijn. En sámen kunnen de grote uitdagingen aangegaan worden. Denk aan het sociaal domein, waarop je niet moet bezuinigen, of aan het klimaatbeleid. Mét het Land van Cuijk kan je samen méér schouders onder betere voorzieningen zetten. Binnen het Land van Cuijk is meer maatwerk mogelijk. De lijst met voordelen en kansen is eindeloos. Hart vóór de toekomst van Escharen, Gassel, Grave en Velp is: ja tegen het Land van Cuijk en neen tegen zelfstandigheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.