14 januari 2020

Succesvolle bijeenkomst waterkrachtcentrale

Op maandagavond 13 januari was er in de bibliotheek in Grave een bijeenkomst over de toekomstige waterkrachtcentrale georganiseerd door het Platform Duurzaam Grave. De aanwezigen werden bijgepraat over de energie opwekking capaciteit, de verwachte impact op de natuur en specifiek de visstand, de mogelijkheid om te investeren in de waterkrachtcentrale met de verwachte rendementen en de energie coöperatie die wordt opgericht.

Namens de CDA-fractie was raadslid Jochem Jacobs aanwezig bij de bijeenkomst. Jacobs: “Je ziet dat er steeds een stap vooruit wordt gezet in de realisatie van de waterkrachtcentrale. De capaciteit kan ongeveer 1.000 huishoudens voorzien van hun elektriciteitsbehoefte. De investering bedraagt ruim 3 miljoen euro en de op te richten energiecoöperatie zal certificaten gaan uitgeven. Het hele project spreekt tot de verbeelding en ik ben dan ook blij dat we in ons verkiezingsprogramma ruim aandacht geven aan het aspect van duurzaamheid. Het is een samenspel van overheden met actieve inwoners die een voortrekkersrol willen pakken in de energietransitie.”

Roland Eijbersen, woordvoerder duurzaamheid binnen de CDA-fractie, wijst op het belang van het samenspel van de kernelementen betrouwbaarheid, betaalbaarheid en efficiëntie. Onze energievoorziening moet door de energietransitie (omschakeling naar energievoorziening gebaseerd op duurzame energiebronnen) rekening houden met grote invoeding van alternatieve energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Realisatie van de waterkrachtcentrale zou een mooie impuls kunnen zijn voor de lokale regio. De veranderingen in opwek van energie en het verwachte toenemende energieverbruik door warmtepompen en elektrische auto’s vragen dat we intelligent omgaan met onze energievoorziening en slimme dwarsverbanden moeten zien te maken. Maar uiteindelijk moeten we de betaalbaarheid niet uit het oog verliezen, want er zijn nu al voldoende gezinnen die moeite hebben om de energierekening te betalen.”

Meer informatie of een bijdrage willen leveren? Kijk op de website www.duurzaamgrave.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.