23 oktober 2018

Succesvolle klankbordavond CDA in Gassel

De CDA-fractie kijkt terug op de succesvolle klankbordavond van 22 oktober. De opkomst was boven verwachting groot. Ook was de inhoudelijke input zó sterk, dat de raadsleden daarmee hun voordeel doen in de komende raadsbijeenkomsten.

Vertrouwen

De drie raadsleden keken aan het begin van de avond terug op hun eerste ervaringen in de Graafse raad. Het enthousiasme dat zij bij de start hadden, zijn ze niet verloren. Zij zien dat er een ándere raad zit dan voorheen en hebben het vertrouwen dat er de komende jaren samengewerkt wordt en, op basis van inhoud, geargumenteerd. De fractie opereert als een team. Er is sprake van onderling vertrouwen. Zo wordt ook samengewerkt met wethouder Ben Peters, die het ontzettend goed doet als kersverse wethouder met een zware portefeuille. De komende jaren krijgt hij veel van de grond, is de verwachting. Naast deze eerste indrukken van de afgelopen maand, passeerden veel actuele thema's de revue, zoals de opiniepeiling, woningbouw, duurzaamheid, afvalinzameling enzovoorts. Het belangrijkste thema behelsde de begroting.

Begroting en bezuinigingen

De gemeente Grave staat voor belangrijke financiële keuzes. De klankbordbijeenkomst heeft daarover uitvoerig gesproken. Het ging niet alleen over bezuinigingen, maar ook over jeugdzorg, financieel rentmeesterschap en een gezonde vermogens- en reservepositie. De fractie kwam tot de conclusie dat de insteek die zij koos, als het ware 'natuurlijk' gedragen werd door de achterban. 

Fractie dankbaar voor waardevolle, inhoudelijke deelname

Er werd nog even nagepraat in "De Viersprong". Onder het genot van een drankje en de onvermijdelijke bittergarnituur werden de aanwezigen niet alleen hartelijk bedankt voor hun tijd en moeite, maar vooral voor de waardevolle input.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.