09 oktober 2019

Veiligheid rotonde N324 bij Velp heeft prioriteit

Tijdens een extra raadsvergadering op 8 oktober werd de aan te leggen rotonde ter hoogte van Velp (N324) behandeld. De aanleg van de rotonde en de verplaatsing van de Tango stonden op de agenda. Dit onderwerp was in een eerdere vergadering van de agenda gehaald en bovendien had de provincie in een brief aan het college uitgesproken dat de rotonde van de baan zou zijn op het moment dat het voorstel niet zou worden aangenomen. Reden temeer om de extra raadsvergadering te beleggen.

Al tijdens de vergadering van de commissie ruimte van 3 september bleek de N324 een gevoelig onderwerp. Niet zozeer de verplaatsing van de Tango, maar juist de toekomstige locatie stond ter discussie. Voor het CDA heeft de veiligheid van de weggebruikers prioriteit. In het pleidooi van raadslid Jochem Jacobs stelde hij dat de rotonde zorgt voor een remmende werking van het autoverkeer en hebben de fietsers middels vluchthavens een veiligere oversteek. “Afgelopen augustus nog was er sprake van een ochtend waarop de verkeerslichten niet werkten. Denk je eens in, schoolgaande kinderen die willen oversteken terwijl er per minuut tientallen auto’s voorbij komen met 80 kilometer per uur. Dat is een scenario waar je toch niet aan wil denken!”, aldus Jacobs.

“Toch is het ook belangrijk om waakzaam te blijven. Ook op rotondes kunnen er namelijk verkeersongelukken gebeuren. We pleiten er dan ook voor om vooral ook de veiligheid van overstekende fietsers te blijven monitoren. Veiligheid heeft voor ons prioriteit”. Uiteindelijk werd er unaniem door de gemeenteraad voor het voorstel gestemd en kan de provincie aan de slag met de aanleg van de laatste rotonde op de N324 die de herontwikkeling van deze provinciale weg compleet maakt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.