12 juli 2019

Vragen over verwijdering pinautomaat ABN AMRO

Enkele maanden geleden verdween de pinautomaat van de Rabobank op de Markt in Grave. Nu is ook de pinautomaat van de ABN AMRO in het centrum verwijderd. Het CDA Grave stelde al eerder vragen over het verdwijnen van de Rabobank automaat.

Dit betekent dat onze inwoners alleen nog geld kunnen pinnen in bepaalde winkels, zoals de Albert Heijn. Raadslid Roland Eijbersen stelt vragen hierover aan het College.

Het CDA vindt ook deze verwijdering van een pinautomaat een verschraling, daar de ervaring leert dat er nog ruim gebruik werd gemaakt van het opnemen van geld bij pinautomaten en bij evenementen. Ook is het niet gastvrij naar onze toeristen toe, er had op zijn minst van tevoren een waarschuwing geplaatst kunnen worden.

Dit betekent dat er buiten winkeltijden om in onze gemeente geen geld kan worden gepind. Daarom heeft het CDA de volgende vragen opgesteld voor het College die bij de griffie zijn ingediend:

- Was de gemeente op de hoogte van het verwijderen van de pinautomaat van de ABN AMRO? Wat is de reden van het verwijderen? Heeft de gemeente gewezen op de gevolgen van weer het verdwijnen van een pinautomaat?

- Zijn er alternatieven besproken?

- Wanneer kan er in Grave weer gewoon buiten, dus onafhankelijk van winkeltijden, geld opgenomen worden bij een pinautomaat?

- Wanneer kunnen we in onze gemeente een zogenaamde ‘geldmaat’ verwachten? Wat is de stand van zaken?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.