11 februari 2021

VVD: geen vertrouwen in zelfstandig Grave

De VVD in de Tweede Kamer heeft absoluut geen vertrouwen in de zelfstandigheid van de gemeente Grave. Ook minister Ollongren van Binnenlandse Zaken denkt dat Grave financieel in zwaar weer verkeert. Dat bleek bij de behandeling van de herindeling in het Land van Cuijk.

VVD: Grave bestuurlijk en financieel zwak

VVD-woordvoerde Snoeren over Grave: “Als VVD hebben we een flink aantal kritische vragen gesteld over de positie van Grave. Er is het afgelopen jaar heel wat veranderd in Grave: financieel toezicht, bestuurlijk is er nóg meer onrust en er hangt haar een aardige claim boven het hoofd. In de ogen van de VVD-fractie ontbreekt het de gemeente Grave écht aan financiële en bestuurlijke kracht om nog heel lang het voorzieningenniveau te leveren dat vandaag de dag gevraagd mag worden, ook in de toekomst. De VVD is er niet van overtuigd dat een zelfstandige gemeente Grave de inwoners de voorzieningen kan bieden waar ze recht op hebben. Kan het zo nog wel verder?”

Minister: Grave krijgt het zwaar

De minister: "De gemeenteraad van Grave komt voor moeilijke financiële keuzes te staan." Zij vestigt haar hoop op de ondersteuning vanuit de provincie. Ook rekent ze erop dat de bemiddelaar de ruzie tussen Grave en het Land van Cuijk over de dienstverleningsovereenkomst oplost. Desondanks is het duidelijk dat, bij het stuklopen van de gesprekken, de gemeenteraad van Grave verantwoordelijk is voor de dienstverlening van de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp per 1 januari 2022.

LPG: geen vertrouwen in onafhankelijkheid provincie

Eerder deze week liet LPG-fractievoorzitter Bannink Provinciale Staten en de Tweede Kamer weten geen vertrouwen te hebben in een onafhankelijke opstelling van de toezichthouder bij het beoordelen van de Graafse financiën. Dat is een heftig en vérstrekkend statement. De LPG ziet de beslissing om Grave onder preventief toezicht te plaatsen als een manier om vanuit het provinciehuis invloed uit te oefenen op de bestuurlijke toekomst van de gemeente. De vraag is: heeft dit - openbaar geuite - wantrouwen gevolgen voor het bemiddelingsproces? Immers, de (boterzachte) bezuiniging op de dienstverleningsovereenkomst heeft alles te maken met de begrotingssituatie. De LPG berokkent het herstelproces mogelijk schade, door publiekelijk de onafhankelijkheid van de provincie in twijfel te trekken. Daarvóór bleek al bar weinig vertrouwen in het Land van Cuijk. Eerder was de LPG van mening dat "een broedende kip niet gestoord mag worden". Inmiddels is de hen opgeschrokken door het kanongebulder vanuit de vestingstad. 

Harde bezuinigingen vragen om harde keuzes

Deze week beloofde Astrid Bannink (LPG) wéér dat ze de bibliotheek op school wil behouden, daarop bezuinigen "is geen optie". UIterlijk op 9 maart wordt duidelijk of zij deze belofte kan waarmaken. Dan bespreekt de gemeenteraad de herstelbegroting. De bezuinigingen zullen hard gemaakt moeten worden en dat betekent dat harde keuzes nodig zijn. De minister wees daar vandaag op. De VVD-fractie in de Tweede Kamer was duidelijk. Zelfstandig Grave is onbetaalbaar. De inwoners van Escharen, Gassel; Grave en Velp kunnen niet meer rekenen waar ze recht op hebben. Zó kan het niet verder, vindt de VVD. CDA Grave is het daarmee eens.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.