12 oktober 2018

Waterkracht en duurzaamheid: wethouder Peters ziet mogelijkheden voor grote stap vooruit

CDA-wethouder Ben Peters denkt dat een waterkrachtcentrale in de Graafse stuw binnen enkele jaren duizend huishoudens van stroom kan voorzien. Onderzoek van onder andere de gemeenten Grave en Heumen heeft dat uitgewezen.

Uitgelezen kans

Het is een uitgelezen kans om een grote stap vooruit te zetten als het om duurzaamheid gaat. Vooral voor de inwoners van de historische binnenstad zijn de mogelijkheden om hun huizen te verduurzamen beperkt door de monumentenstatus. Zo kunnen geen zonnepanelen op daken binnen de muren van de vestingstad gelegd worden. Ook de bouw van windmolens is uitgesloten. Deze bederven niet alleen het zicht op de historische stad, maar verstoren tevens de radar van vliegbasis Volkel.  Windmolens van maximaal 94 meter zijn weliswaar toegestaan, maar zetten geen zoden aan de dijk. 

Kaplanturbine

De waterkrachtcentrale wordt een gezamenlijk project van Rijkswaterstaat, Gelderland, Heumen, Brabant en Grave. Het plan beoogt de plaatsing een zogenaamde verplaatsbare 'kaplanturbine' in de oude Maassluis. Deze operatie staat los van het groot onderhoud aan de John S. Thompsonbrug, dat voor 2021 gepland is.

Een schonere wereld die we willen doorgeven

Duurzaamheid is één van de belangrijkste speerpunten van het Graafse CDA. De fractie is dan ook erg verheugd over het nieuws dat een waterkrachtcentrale in de Maas op relatief korte haalbaar is. Hoe eerder grote stappen gezet worden, hoe beter. Het CDA is ook zeer te spreken over de samenwerking tussen de verschillende overheden: Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Het is belangrijk dat deze tot resultaat leidt. De CDA-fractie is, net als wethouder Ben Peters, bereid hieraan een steentje bij te dragen. Zo geven we uiteindelijk een schonere wereld door aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat is rentmeesterschap ten voeten uit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.