20 november 2018

Werkbezoek fractie bij de BOA's

Zaterdag 17 november is de CDA-fractie op stap geweest met twee buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s). Dit werkbezoek stond in het teken van handhaving en veiligheid binnen onze stad en dorpen. Wat is de rol van BOA’s en wat komen zij bij hun dagelijkse werk allemaal tegen op het gebied van openbare orde en veiligheid? Enthousiast en met kennis van zaken lieten de BOA’s Yvon en Erik zien wat er speelt in Escharen, Gassel, Grave en Velp.

Roland Eijbersen, binnen de CDA-fractie woordvoerder over veiligheid, benadrukt dat typisch grootstedelijke problematiek ook op Graafs niveau voorkomt. “Veiligheid is echt een hot issue. Auto inbraken, drugscriminaliteit, winkeldiefstallen, ondermijning, illegale bewoning… het zijn zaken die hier lokaal ook spelen. Wij hebben dan ook als CDA aandacht gevraagd voor meer zichtbare politie en handhaving. BOA’s zijn door hun rol een belangrijke partner bij lokale handhaving. Ik ben onder de indruk geraakt van hun professionaliteit, expertise en doorzettingsvermogen. Tegelijkertijd ben ik ook wel overdonderd door de parallelle netwerken die er binnen onze lokale samenleving actief zijn. Wie meent dat we in Grave alleen maar kruimeldieven kennen, komt echt van een koude kermis thuis.” 

Alleen maar foutgeparkeerde auto’s?

De BOA’s staan bij hun dagelijkse werkzaamheden in direct contact met de meldkamer en ontvangen daardoor ook meldingen van de politie. Daarnaast zijn de BOA’s betrokken bij integrale overleggen, waar onder andere signalen van de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst worden besproken. Bij voldoende aanleiding kan dit leiden tot een interventie op een adres. De BOA’s gaan dan samen met andere handhavers letterlijk op bezoek om uit te zoeken wat er speelt.

De BOA’s Yvon en Erik vertelden de CDA-fractie welk type problematiek ze tegenkomen. Van wietplantages en drugsgebruik, fraude met uitkeringen, dumping van (drugs)afval, illegale bewoning en uitbuiting van arbeidsmigranten, verwaarlozing van kinderen tot zelfs prostitutie. Tijdens het werkbezoek lieten zij ook een plek in het buitengebied zien waar recentelijk drugsafval is gestort.

Over veiligheid gesproken... Integraal Veiligheidsplan Grave

De nieuwe gemeenteraad heeft eerder dit jaar presentaties bijgewoond van de brandweer en de politie. Alex van Megen (fractievoorzitter) is blij met de inzet van de BOA’s. “Door dit werkbezoek hebben we meer achtergronden ontvangen over wat er echt speelt binnen onze stad en dorpen. Achteraf bezien hadden we het perspectief van de BOA’s moeten toevoegen aan deze presentaties. In ieder geval zullen wij de opgedane indrukken van dit werkbezoek gebruiken bij de voorbereiding over het Integraal Veiligheidsplan dat binnenkort in de gemeenteraad besproken gaat worden.”  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.