04 juli 2019

Wethouder Peters (CDA): bouwplannen 'De Sprankel' moeten rekenen op draagvlak

Gisteren vond een tweede informatiebijeenkomst plaats in wijkcentrum Esterade te Grave. Deze ging over de herontwikkeling van het voormalige schoolgebouw “De Sprankel”. In een zaal met circa veertig inwoners werd een eerste schets gepresenteerd. Vervolgens kwam een interactieve discussie op gang.

Onder begeleiding van wethouder Ben Peters (CDA) en ontwikkelaar Gerbert Smulders werd ingegaan op de resultaten en de uitwerking van de bewonersbijeenkomst d.d. 7 november in Catharinahof. Tijdens dat gesprek met inwoners, met name uit het Estersveld, werd interactief gesproken over de herontwikkeling van locatie De Sprankel. Op de plaats van de inmiddels afgebroken basisschool komt woningbouw. “Hoewel het mogelijk nog wel even kan duren voordat de eerste schop in de grond gaat, is het wel belangrijk om met de burgers in gesprek te blijven en te komen met een breed gedragen plan,” aldus de wethouder.

Mobiele enquête

Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op een eerste schets. “Er is goed geluisterd naar de inspraak van de burgers. We hebben geprobeerd met alle wensen rekening te houden en zijn, ook met gemeentelijke kaders, aan de slag gegaan. Het plan dat we nu presenteren is daarvan het eerste resultaat,” aldus Smulders. Er werd gediscussieerd over onder andere de opzet, bouwhoogte, materiaaltypes en de doelgroep voor deze woningen. Middels een online-enquête werd de aanwezigen ter plekke gevraagd naar voorkeuren en wensen. Veel mensen waren positief verrast over de eerste schets.

Schets van woningbouwplan

De schets maakte duidelijk dat er gewerkt wordt aan 58 woningen voor zowel jong als oud; koop- en mogelijk een aantal huurwoningen. Met patio-woningen, starterswoningen, vrijstaande woningen en appartementen van 4- of 6-hoog wordt gebouwd voor een gemixte groep van starters, ouderen en gezinnen. Door het park goed te integreren, rekening te houden met de parkeerbehoefte en de foot print van De Sprankel zoveel mogelijk als leidraad te gebruiken komt er een plan waar wonen en natuur geïntegreerd worden. “Natuurlijk is nog niets definitief, maar we hebben zoveel mogelijk met de verschillende behoeftes rekening gehouden,” aldus de ontwikkelaar. 

Gemeenteraad aan zet

De input uit de informatiebijeenkomst wordt meegenomen in de verdere planvorming. De resultaten, worden verwerkt en vervolgens gepresenteerd aan de gemeenteraad. Namens de CDA-fractie was raadslid Jochem Jacobs aanwezig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.