17 juni 2019

Wethouder Peters (CDA) opgetogen over vrachtwagenheffing N321 en N324

Wethouder Ben Peters (CDA) is opgetogen over het plan voor een vrachtwagenheffing op het traject Cuijk - Oss (N321 en N324).  Hij denkt dat hiermee het "sluipvrachtverkeer" serieus tegengegaan kan worden. Volgens Peters ligt het voorstel geheel in lijn met de motie waarin de gemeenteraad eiste dat zo min mogelijk vrachtverkeer via de N321 (en de Sint-Elisabethstraat) naar de N324 rijdt (met alle negatieve gevolgen van dien). Precies déze insteek heeft de wethouder gekozen in zijn contacten met het Rijk, toen de planvorming in een pril stadium verkeerde.

Ben Peters heeft hiermee geantwoord op vragen die CDA-raadslid Roland Eijbersen stelde naar aanleiding van berichtgeving in De Gelderlander van 11 juni jl. Het artikel repte met geen woord over de N321, vandaar dat het CDA pleitte om de N321 in de gesprekken met provincie en Rijk mee te nemen. Volgens het CDA is ontlasting van de N321 belangrijk voor Gassel, Escharen en de historische binnenstad - met name de Hampoort die te lijden heeft onder het zware verkeer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.