30 september 2018

Wethouder Peters: Kroonwerk Coehoorn herstellen met Deltaplan Rivieren

Wethouder Ben Peters (CDA) wil het Deltaplan Rivieren aangrijpen om het Kroonwerk Coehoorn, gelegen in de gemeente Heumen tegenover het vestingstadje, te herstellen. Dat heeft de Graafse bestuurder vrijdag gezegd tijdens de jaarlijkse excursie van de gemeenteraad.

De handen ineen

In de schouwburg van Hoorn, aan het water, vergeleek de wethouder beide steden met elkaar. Zoals Grave hoofdstad van het Land van Cuijk is, is Hoorn dat van de Noord-Hollandse regio West-Friesland. Waar Grave vestingstad werd, koos Hoorn het handelspad. Beide plaatsen liggen aan het water, maar Grave ligt aan de Maas. Het rivierlandschap heeft te maken met het Deltaplan Rivieren. Vanwege de pieken in de waterstand ligt het accent op verhoging van dijken, terwijl in de omgeving van Hoorn nadrukkelijk naar verbreding gekeken wordt. Daardoor is de gemeente Hoorn, samen met het Hoogheemraadschap, druk bezig met de realisatie van een stadsstrand. Gemeente en waterschap hebben, met instemming van de provincie, de handen ineengeslagen.

Grave niet opsluiten achter hoge muren

"Als we in Grave niets doen, hebben we in 2035 een dijk nodig die negentig centimeter hoger is dan de huidige," legde wethouder Peters uit. "Voor Grave betekent dat je het stadje opsluit achter hoge muren. Dat willen we niet." De onderzoeken zijn momenteel in de inventarisatiefase. Retentiebekkens en nevengeulen kunnen ertoe leiden dat de noodzakelijke verhoging van dijken en kades beperkt blijft tot dertig centimeter.

Kroonwerk Coehoorn als nevengeul herstellen

De wethouder wil vroegtijdig met het waterschap om tafel. Hij heeft de vestingvisie, die door de Graafse gemeenteraad als 'inspirerende leidraad' is vastgesteld, al ingebracht. In plaats van een 'gewone' nevengeul of bocht kan het Kroonwerk Coehoorn hersteld worden en als nevengeul dienen. Volgens de wethouder zitten er in de vestingvisie zo'n achttien vergelijkbare kansen om het nuttige met het aangename (historische en toeristische) te verenigen. Hoewel de vestingvisie momenteel in uitvoeringsprogramma's verwerkt wordt, is uiteindelijke realisatie een kwestie van de lange adem.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.