Alex van Megen

Fractievoorzitter

Alex van Megen (1976) is fractievoorzitter van de CDA-fractie in de Graafse gemeenteraad. Alex woont in Grave en is afdelingscoördinator 3-4-5 HAVO en senior-docent geschiedenis aan het Mondial College te Nijmegen. In zijn vrije tijd zet Alex zich in als vrijwilliger en bestuurder (vice-voorzitter) voor de St. Elisabethparochie die Escharen, Gassel, Grave en Velp omvat.

Binnen de CDA-fractie is Alex de eerst aanspreekbare fractielid voor de onderwerpen dienstverlening, bestuur, monumenten en erfgoed, asielzoekers en AZC, inkomensvoorziening, statushouders, beleid gemeenschapsaccomodaties, gemeentelijke eigendommen, onderwijs en kinderopvang, jeugd(hulp)beleid, kernendemocratie, collectief doelgroepen vervoer, ouderenbeleid, welzijn en leefbaarheid en het onderwerp maatschappelijke ondersteuning

Wilt u Alex van Megen berichten, dan kunt u een mail sturen naar avmegen@outlook.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.