Interesse in het CDA Grave?

Wij zoeken U!

Als uw lokale CDA vertegenwoordiger in de gemeenteraad zijn wij er op gericht de juiste besluitvorming te krijgen over alle thema's die van belang zijn voor de Graafse gemeenschap. Besluiten die wij te allen tijde zullen benaderen vanuit het CDA gedachtegoed en waarbij wij rekening houden met de zogenaamde 'couleur locale' van onze mooie gemeente.

In onze besluitvorming weten wij ons gesteund door een actieve achterban, maar ook door onze provinciale-, waterschaps- en landelijke achterban. Onze contacten met zowel onze vertegenwoordigers in de Provinciale Staten, Waterschap Aa & Maas en onze regionale vertegenwoordiging in de Tweede Kamer (CDA kamerlid Eric Ronnes) zijn hecht. Dit is immers een groot voordeel van een landelijk georganiseerde partij. Op deze wijze kunnen wij op specifieke thema's gezamenlijk optrekken en onze gezamenlijke successen behalen!

Dit kunnen wij echter niet alleen. Wij zijn dan ook op zoek naar u! CDA medestanders die geïnteresseerd zijn in het politieke- en beleidsproces van de gemeente Grave en die via het CDA Grave graag ervaring willen opdoen of juist ervaring met ons willen delen om ons te helpen bij onze besluitvorming en/of activiteiten. 

Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u ons gerust mailen of bellen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.