Hein van Poppel

Hein van Poppel, 58 jaar, sinds 14 jaar wonend in Haaren

Vanaf  juli 2010 ben ik raadslid voor het CDA en vanaf maart 2014 fractievoorzitter.  Ik ben jurist en werk bij de rijksoverheid.  Ik heb me breed ingezet voor de Haarense politiek en me daarbij gericht op de bestuurlijke organisatie,  gemeentelijke samenwerking, lokale regelgeving in de breedste zin van het woord(o.a. verordeningen in het sociaal domein,  bestemmingplannen, etc.) . Het Landgoed Haarendael en de Gedenkplaats zijn buitengewoon waardevol en verdienen een herbestemming die de (nationale) historie respecteert en op die plaats laat voort bestaan. In het voorkomen dat er in de gemeente naar schaliegas zou worden geboord, heb ik succesvol contact met de provinciale en landelijke CDA-fracties opgenomen om ook daar steun tegen de proefboringen te krijgen. Daar blijf ik me ook voor inzetten.

 Ik vind het belangrijk dat de financiën op orde blijven en dat zaken goed geregeld worden, zodat de inwoners en verenigingen  en de gemeentelijke organisatie verder kunnen. Uitgangspunt daarbij is voor mij dat gesprekpartners elkaar met respect behandelen. Constructief waar het kan, maar ook kritisch als dat nodig is.

Vanuit een ja, tenzij-houding, vind ik het belangrijk dat initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in onze gemeente worden ondersteund. In de komende raadsperiode zet ik me er voor in dat de belangen van alle Haarense inwoners zo goed mogelijk in de nieuwe gemeenten ondergebracht worden: omdat onze dorpen leefbaar moeten blijven; aantrekkelijke dorpen om in te wonen en te werken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.