4. Verkeersafwikkeling

Aandacht voor verkeersafwikkeling  in en buiten onze dorpen; met name niet-lokaal vrachtverkeer weren uit onze kernen, de N65 en impact van het Programma Hoogfrequent Spoor(PHS)

Om overlast te beperken, dient het niet –lokale vrachtverkeer uit onze kernen geweerd te worden. Dit speelt met name in Esch, Helvoirt en( in minder mate) in Haaren. De verkeersafwikkeling rondom de N65 bij Helvoirt stagneert steeds meer. Er ontstaat ook meer en meer overlast voor de inwoners van Helvoirt. Het CDA is van mening dat de N65 aangepast dient te worden. Het verbeteren van de verkeersveiligheid heeft de eerste prioriteit. Voor de korte termijn willen we rood-licht-camera’s weer terug.  De milieubelasting (fijnstof en geluidshinder) dient geminimaliseerd en de verkeersdoorstroming geoptimaliseerd te worden. Wij willen ons inzetten om alle mogelijke opties(waaronder de mogelijkheid van een verdiepte ligging) te benutten die recht doen aan een kwalitatief verbeterde leefomgeving. Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheden van een verdiepte ligging ter hoogte van Helvoirt. Financieel kunnen bij de keuzes van mogelijke oplossingen beperkingen ontstaan. Een ongelijkvloerse fietspassage ter hoogte van het kruispunt en een ecotunnel zijn deeloplossingen van het probleem.

De voorgenomen ontwikkelingen in het Programma Hoogfrequent Spoor zullen grote impact op de leefbaarheid van het dorp Esch hebben; in het bijzonder op het gebied van bereikbaarheid en geluidsoverlast. Als CDA zullen we die ontwikkelingen nauwlettend volgen en alles in het werk stellen om de overlast voor het dorp Esch te beperken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.