Mariolande Ikink - van de Wetering

“Iedereen thuis in ons dorp”

Sinds 2016 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger binnen een grote zorgorganisatie in Eindhoven en omgeving. Daarnaast bezoek ik regelmatig kwetsbare mensen thuis, ook in ons dorp. In mijn werk heb ik mogen ervaren dat het leven – in tegenstelling tot wat ons vaak wordt voorgehouden - zich niet laat plannen of organiseren. Hoe graag we dat ook zouden willen. Ik ben blij dat er na jaren van verkondigde zelfredzaamheid op landelijk politiek niveau er nu steeds meer aandacht is voor ‘de menselijke maat’. Ook als gemeente dienen we meer en meer aandacht te hebben voor wat het goede is om te doen op gebied van welzijn, welbevinden, zorg, veiligheid, duurzaamheid en zeker niet in de laatste plaats huisvesting.

Er zijn vele thema’s in onze kernen te benoemen die de aandacht en inzet van de politiek verdienen. Als politieke nieuweling wil ik me graag inzetten voor met name de kwetsbare groepen in ons dorp; die mensen die niet luidkeels roepen, maar wel gehoord moeten worden als zij om hulp vragen.

Want alleen als we met elkaar de verbinding zoeken, kunnen wij ons allemaal thuis voelen in ons dorp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.