27 september 2017

Jan Roefs lijsttrekker CDA Helmond

De Algemene Ledenvergadering van CDA Helmond heeft Jan Roefs verkozen tot lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

“De leden hebben vertrouwen uitgesproken in mij als lijsttrekker voor het CDA. Ik ga graag samen met onze leden de kar trekken richting maart 2018.”

Jan Roefs (zelfstandig ondernemer, 61 jaar) is sinds 1998 raadslid voor het CDA en sinds een jaar fractievoorzitter.

Korte impressie van de ALV door Holke Flapper

Het was een gezellige drukte bij de ALV van de CDA afdeling Helmond. Mensen die we een hele tijd niet hadden gezien kwamen nu wel en deden actief mee aan de besprekingen. Belangrijkste punt op de agenda was de verkiezing van de nieuwe lijsttrekker. Margreet de Leeuw lichtte haar beweegredenen om af te zien van het lijsttrekkerschap nogmaals toe en dat werd gewaardeerd. Daarna gaf Jan Roefs als kandidaat lijsttrekker nog een toelichting op zijn beslissing om het stokje van Margreet de Leeuw over te nemen. De hierop volgende stemming leverde slechts één tegenstem op. Al met al een goede steun in de rug voor de nieuwe voorman. We gaan nu aan de slag met het opstellen van het verkiezingsprogramma en het voorbereiden van een goede campagne die voor het CDA in Helmond tot een goed resultaat moet leiden. We gaan ervoor en hebben er zin in.

We zullen u op de hoogte houden van onze vorderingen en plannen en ook zijn we benieuwd naar uw suggesties en reacties op onze voorstellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.