03 februari 2018

CDA motie over veiligheid

 

 

Veiligheidsplan Helmond 2019-2022
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2018 kwam het veiligheidsplan 2019-2022 aan de orde. We hebben als CDA het voorstel van harte ondersteund. Veiligheid is een groot goed, dat constant onze aandacht vraagt. We kregen signalen van Helmondse burgers dat het melden van misstanden bij de politie vaak moeizaam verloopt. We hebben daarom, als CDA, bijgaande motie ingediend om de situatie te verbeteren. De motie werd door alle politieke partijen gesteund. Het is nu aan het College van Burgemeester en Wethouders er werk van te maken.

Jan Roefs

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.