Holke Flapper

Burgercommissielid

E-mail: holke.cda.helmond@gmail.com

Burgercommissielid

Waarom ik me kandidaat heb gesteld voor het CDA

Laat ik beginnen met me voor te stellen. Mijn naam is Holke Flapper. Ik ben een energieke oudere Helmonder en getrouwd met RoseMarie. Onze eerste woning stond in Helmond in de Wethouder van Wellaan boven de toenmalige Amro Bank waar ik toen werkzaam was. Na een periode van 17 jaar in Boekel te hebben gewoond, zijn we naar Helmond teruggekomen en wonen we nu met veel plezier in Brandevoort in het centrum van de Veste.

Reden om me aan te sluiten bij het CDA en me kandidaat te stellen voor de Gemeenteraad was het feit, dat de ouderen in onze huidige maatschappij niet de waardering en dienstverlening krijgen die ze wel degelijk verdienen. Hieraan wil ik op lokaal gebied een bijdrage leveren. Mijn lijfspreuk is de volgende: “In een wijs land planten oude mannen en vrouwen bomen in wier schaduw ze zelf niet zullen zitten”. Vandaag de dag is de aandacht te veel gericht op het eigenbelang en is het sociale gevoel vaak ver te zoeken. Onder de ouderen, waar ik inmiddels zelf toe behoor, heerst veel verborgen eenzaamheid. Wie bedacht heeft dat ouderen langer thuis willen blijven wonen, heeft niet beseft wat de consequenties zijn voor deze mensen. In Helmond wil ik me inzetten voor de Senioren, zeker als ze kwetsbaar en afhankelijk zijn. Op die wijze wil ik inhoud geven aan onze verkiezingsslogan “Voor Elkaar”.

Als Burgercommissielid voor het CDA zal ik me bezighouden met de onderwerpen Huisvesting, waaronder Seniorenhuisvesting, en Zorg.

Dat we niet al onze wensen vervuld krijgen is onderdeel van het democratisch principe, maar mijn stelling is: water bij de wijn doen mag tot op zekere hoogte, maar wijn moet wel wijn blijven.
Ook wil ik regelmatig spreekuur houden en zo van u meer horen over zaken die u belangrijk vindt. Graag wil ik een bijdrage leveren aan het verkleinen van de afstand tussen de burger en de politiek. Het plan is dan ook om de wijken in Helmond te gaan bezoeken en zo een ontmoeting met u mogelijk te maken.

Tot slot nog het volgende. Naast de bovengenoemde thema’s waar ik me voor in wil zetten, wil ik ook een bijdrage leveren aan de promotie van Helmond en het bevorderen van het Wij-gevoel bij haar inwoners. Het Helmondse bedrijfsleven onderscheidt zich door haar veelzijdigheid en specialisatie op veel gebieden. Van groot belang is op regionaal, nationaal en internationaal gebied ons deuntje mee te blazen. Kwaliteit en kennis is er genoeg.

Ik hoop dat u het ook zo ziet en het CDA Helmond hierbij wilt steunen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.