Jan Roefs

Fractielid

E-mail: jan.roefs@cdahelmond.nl

Waarnemend Voorzitter Gemeenteraad, Voorzitter Adviescommissie en lid Presidium

Lid Raadstafel 21 Metropoolregio Eindhoven (namens gemeenteraad)

Ik ben Jan Roefs, geboren in 1956 in Brandevoort en daar woon ik nog steeds.

Zelfstandig ondernemer van beroep en lid van de gemeenteraad van Helmond sinds 1998.
In mijn vrije tijd ben ik actief bij verschillende organisaties en evenementen, o.a. bij de organisatie van de Brandevoorter dag. Zie www.brandevoorterdag.nl. Tevens ben ik consul, namens de KNVB, bij voetbalvereniging SV Brandevoort. Voor de sportliefhebbers www.svbrandevoort.nl.

Ik ben lid van de ZLTO Helmond-Mierlo en van de Sportclub van Duvel en Geweld. Via de Brandeliers actief betrokken bij het Carnaval en tot slot help ik de pastoor/deken van Mierlo-Hout een handje met het zuiver houden van het kerkhof als lid van de schoefelploeg.

De stad Helmond
De stad Helmond heeft zich voorbeeldig ontwikkeld en we hebben daarbij als CDA een belangrijke rol mogen vervullen. Na de textielcrisis in de zestiger jaren ging het roer om. Helmond werd groeistad en bouwde wijken als Brouwhuis en Rijpelberg. In de tachtiger jaren werd daar Dierdonk aan toegevoegd en we zijn nu nog volop bezig met Suytkade en Brandevoort. Via herstructurering van Binnenstad-Oost en Helmond-West is een kwaliteitsimpuls gegeven aan beide aandachtswijken. De Kanaalzone wordt herontwikkeld en het BZOB en Centrum gerevitaliseerd en (beperkt) uitgebreid.
Ook Helmond als evenementenstad is een begrip. Denk aan de Kasteeltuinconcerten, de Kermis en het Carnaval, het Kasteel van Sinterklaas, Koningsdag en Dickensnight en het Drakenbootfestival, etc. etc.  Daarnaast hulde aan al die vrijwilligers die zich belangeloos en met hart en ziel inzetten voor een breed scala aan verenigingen, organisaties en instellingen.

De toekomst van Helmond
Er is veel goed werk verricht in het verleden en wij vragen, als CDA, ook uw vertrouwen voor de toekomst. De vastgestelde plannen moeten uitgevoerd worden, met oog voor de bestaande wijken en voorzieningen. De bereikbaarheid en de arbeidsmarkt dienen versterkt te worden, evenals het saamhorigheidsgevoel. We moeten oog houden voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Na het overhevelen van taken naar de gemeente op het gebied van WMO en jeugdzorg kunnen we daar meer op sturen. Daarnaast mag een beroep gedaan worden op mensen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid van buurt en stad. En om zodoende de zelfredzaamheid en betrokkenheid te vergroten.

Dit alles onder het motto; Samen met jou! Ik sta open voor uw mening of adviezen.

Graag tot ziens,

Jan Roefs, Schutsboom 63, 5706 KH Helmond. Tel. 06 12627969; mail jan.roefs@cdahelmond.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.