Thijs van Wetten

Vicefractievoorzitter

E-mail: mathijsgerardmariavw@gmail.com

Vicefractievoorzitter

Vanaf 2006 ben ik inmiddels actief binnen de lokale politiek in Helmond. Mijn naam is Thijs van Wetten. Ik ben het zevende kind uit een echt Helmonds gezin.

Als klein kind was ik al geĆÆnteresseerd in politiek, echter tot welke partij ik mij verwant voelde bleef nog de vraag. Uiteindelijk ben ik bij het CDA terecht gekomen en dat is met volle overtuiging. Tijdens een opleiding binnen het CDA, waarbij nadrukkelijk is ingegaan op de uitgangspunten, ben ik volledig overtuigd geraakt dat het CDA de partij is die bij mij past. Dat heeft te maken met het mensbeeld dat het CDA hanteert en hoe we als partij aankijken tegen de maatschappij.

Na mijn studie Beleid- en Organisatiewetenschappen aan de universiteit van Tilburg ben ik via commerciƫle functies terechtgekomen bij de lokale overheid. Na 10 jaar gewerkt te hebben voor de gemeente Eindhoven werk ik sinds februari 2017 voor een gemeenschappelijke regeling die namens de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen de taken uitvoert op de terreinen omgevingswet, sociaal domein en bedrijfsvoering. Ik ben hoofd van de afdeling sociaal domein. Deze afdeling vervult taken op het gebied van de participatiewet (re-integratie naar werk en verstrekken uitkeringen) en de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Er is momenteel veel dynamiek binnen de afdeling omdat met de drie decentralisaties nogal wat in gang is gezet vanuit de Rijksoverheid. Minder middelen en meer leveren betekent goed nadenken of we de goede dingen doen en of we de dingen goed doen.

Ook Helmond staat niet stil. Na jaren van forse bezuinigingen is er het laatste jaar weer ruimte om te investeren. Investeringen zoals de Sportcampus op de Braak of het Havenpark zijn nodig zijn om onze stad leefbaar te houden. Mijn doel is om Helmond mee te laten doen als tweede centrumstad in Zuidoost Brabant. Dat betekent een goede bereikbaarheid naar en uit Helmond, aantrekken van bedrijvigheid zodat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen en zorg voor iedereen die het nodig heeft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.