12 september 2019

Aanvullende vragen verbreding Esbeekseweg

Het College wil passeer stroken aanleggen op de Esbeekseweg. In principe een acceptable oplossing maar voor onze fractie een reden tot aanvullende vragen. Lees hieronder de ingediende vragen:

Vragen voor het vragenuur in de raadsvergadering van 12-09-2019

Geacht Voorzitter,

De Esbeekseweg is t.b.v.de veiligheid van de fietsers aangepast met 2 gescheiden fietspaden. Een forse verbetering.  De rijbaan voor het doorgaande verkeer is gescheiden middels een haag en paaltjes tegen de wegrand waardoor  de breedte van de rijbaan 5,50 meter is. Eerder heeft het CDA  daar vragen over gesteld en inmiddels licht er een voorstel om passeerstroken te maken waardoor het brede (landbouw) verkeer beter kan passeren.

In gesprekken met vrachtwagen en tractorchauffeurs blijkt dat de passeerstroken een vrije ruimte  moeten hebben van minimaal van 7 m (passeerruimte met voldoende tussenruimte is 0,20+3,50+0,20+3,00+0,20= 7,10 meter). Zoals ik de tekeningen kan lezen wordt ter hoogte van de passerstroken de weg 6,50 meter breed.

Aangezien de Esbeekseweg een belangrijke route is voor het landbouwverkeer  en ook in de toekomst, als we het landbouwverkeer om de kern van Hilvarenbeek willen Leiden,  is de breedte van 6,50 meter onvoldoende.

Is het juist dat het wegdek ter hoogte van de passeerstroken 6,50 meter is?

Zo ja is het college bereid om deze breedte te vergroten naar 7 meter?

Is het juist dat op dit moment leden van de werkgroep landbouwverkeer  hebben  aangegeven dat ze vanwege onvoldoende gehoord te worden, hun lidmaatschap  van de werkgroep hebben opgezegd ?

Zo ja is het college bereid om met deze mensen in gesprek te gaan om zich alsnog in te zetten voor de werkgroep landbouwverkeer?

CDA Hilvarenbeek, Jan van de Wouw

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.