07 februari 2019

Agenda en sprekers infoavond Duurzaamheid en Energie 18-2-2019 start 19:30

Donderdag 7 februari trokken duizenden scholieren naar Den Haag om aandacht te vragen voor het klimaat. Dagelijks worden wij via het nieuws geïnformeerd over de energietransitie, klimaattafels, zonneparken, windmolens en nieuwe technologieën. Op maandagavond 18 februari komen enkele CDA prominenten naar Hilvarenbeek om de vertaling van het klimaatakkoord naar provincie en met name naar onze gemeente uit te leggen en toe te lichten.

Jan Jacob van Dijk is Bijzonder Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en 8 jaar lid van de Tweede Kamer, lid van het Wetenschappelijk Bureau van het CDA, was ook enkele jaren bestuurslid van het Interprovinciaal Overleg met portefeuille Vitaal Platteland.

Yannick Lataster is CDA kandidaat voor de Provinciale Staten, in het dagelijks leven duurzaamheidsdeskundige, is tevens lid van de CDA Bestuurdersvereniging en er van overtuigd dat vergroenen van bestaande woningen met een klein budget kan.

Aansluitend zal Milko Huijben, bestuurslid van de Energiecoöperatie Hilverstroom, ingaan op de taak die Hilverstroom  als deskundig burgerinitiatief ziet voor de energiecoöperatie, de inwoners en onze Gemeente.

Na de inleidingen zullen genoemde deskundigen aangevuld met onze Wethouder duurzaamheid Guus van der Put en ons Raadslid Jan van de Wouw in een forum ingaan op al uw vragen en opmerkingen.

Wat gaat dit voor mij allemaal betekenen?

Kom maandagavond 18 februari om 19:30 uur naar de bijeenkomst in de Ensemblezaal in Elckerlyc luisteren maar ook vragen stellen wat dit voor U en voor Hilvarenbeek gaat betekenen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedere inwoner van onze gemeente. Wij roepen ook de jeugd/scholieren, vooral na hun protestactie op het Malieveld in Den Haag,  en leden van natuur- en milieuorganisaties op om hierbij aanwezig te zijn.

De agenda van de avond is als volgt:

  1. Welkom door onze gespreksleider - Clemens Veraa, gemeenteraadslid CDA
  2. Inleiding in het klimaatakkoord - Jan Jacob van Dijk
  3. Hoe ziet een Christendemocratisch antwoord op het klimaatvraagstuk  eruit -  Jan Jacob van Dijk
  4.  Wat is CDA Brabant van plan - Yannick Lataster
  5.  Inleiding Coöperatie Hilverstroom  - Milko Huijben
  6.  Forumdiscussie waarbij Wethouder van der Put en Raadslid van de Wouw aanschuiven.
  7.  Afsluiting - Clemens Veraa

De Ensemblezaal is open om 19:15 uur. Om teleurstelling te voorkomen verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn. We sluiten de avond af rond 21.30 uur, waarbij u in de foyer met ons nog kunt napraten over de avond.

Heeft u vragen neem contact met ons op: info@hilvarenbeek.cda.nl of 06-25062774, volg ons op facebook, twitter en internet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.