13 maart 2018

CDA bezoekt alle Kernen, het resultaat.

CDA op bezoek in de kernen van Hilvarenbeek

Kandidaat raadsleden van het CDA zijn op bezoek geweest in Baarschot, Haghorst, Biest-Houtakker, Esbeek, Diessen en Hilvarenbeek om de inwoners te vragen wat zij belangrijk vinden voor de komende periode. Daarnaast hebben zij gesproken met verschillende belangengroepen.

Alle kleine kernen geven aan dat de coöperatie of belangenvereniging graag een aanspreekpunt heeft in de politiek (een wethouder voor de kleine kernen) en financiële ondersteuning voor plaatselijke verbeteringen voor de leefbaarheid met verantwoording achteraf. Ook werd diverse keren genoemd mogelijkheden creëren voor mantelzorgwoningen en boerderijsplitsing. Daarnaast wil elke kern verder met het bouwen van woningen voor starters en doorstromers.

Het CDA gaat zich graag inzetten op al deze punten en heeft haar verkiezing-programma nog op onderdelen aangevuld en aangescherpt na afloop van het kernenbezoek.

Enkele specifieke speerpunten per dorpskern:

Baarschot

 • Aanpakken doorgaande weg in overleg met de inwoners en verbetering fietspad
 • De weg vanuit de Heikant is niet meer toereikend voor het landbouwverkeer
 • Oplossing voor het landbouwverkeer vanuit de Heikant
 • Bescherming tegen te water raken nabij Esbeeksedijk

Biest-Houtakker

 • Zonnepanelen op 't Gebint om de energiekosten voor de Coöperatie te drukken
 • Krachtig doorgaan met het woningbouwbeleid van de afgelopen jaren
 • Zeker stellen verdere woningbouw als straks Beverakkers vol is
 • Kansen bieden aan ondernemers in het buitengebied

Diessen

 • Een kern creëren in Diessen met kroeg/eettent/terras bijvoorbeeld rond de Gildewei
 • Toegankelijkheid voor rolstoelen/rollators verbeteren in de kern
 • Duurzaamheid bevorderen en belonen en geen gas meer in nieuw te bouwen huizen
 • Initiatieven zoals recreatie goed op elkaar afstemmen binnen de gemeente
 • Meer aandacht voor inwoners die afhankelijk zijn van mantelzorg
 • Handhaven op de alcoholgrens van 18 jaar

Esbeek

 • Ontwikkeling samenwijs-accommodatie in het kerkgebouw
 • Renovatie dorpskern en verbetering toegankelijkheid voor rollators en kinderwagens
 • Vernieuwing fietspad naar Hilvarenbeek en een fietspad naar Diessen
 • Bedrijventerrein aan de Noordkant afronden
 • Stoppende agrariërs en vrijkomende agrarische gebouwen op maat faciliteren
 • Familiehuis realiseren voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen

Haghorst

 • Schoolgebouw aanpassen aan de huidige maatstaven
 • Vervanging Den Deel en Gymzaal: op huidige locatie of nieuw gemeenschapshuis bij sportpark
 • Verbetering fietspad Diessen-Haghorst en realisatie fietspad Haghorst-Moergestel
 • Aandacht voor energietransitie
 • Dorpsondersteuners moeten laagdrempelig blijven en niet professionals vervangen

Hilvarenbeek

 • Een impuls op het gebied van Economisch gebied/bedrijvigheid stimuleren
 • Professionalisering van het toerisme waaronder belanghebbenden verbinden om arrangementen te organiseren alsook jongeren inzetten met nieuwe media om Hilvarenbeek te promoten
 • Vertegenwoordigende organen zoals seniorenraad, ZLTO, winkeliersvereniging meer betrekken in het bedenken van oplossingen voor de uitdagingen die we zien in de politiek
 • Vluchtelingen en statushouders zo snel mogelijk aan werk/stages helpen zodat ze beter de taal leren en sneller ingeburgerd raken
 • Veilig wonen voor ouderen en een zorglocatie in Hilvarenbeek als thuis wonen niet meer kan
 •  Vanuit de Clossenborgh de paden naar de huisarts, Vrijthof en supermarkt veilig en vriendelijk maken voor rolstoelen en rollators
 • Aandacht voor communicatie naar onze oudere burgers: niet iedereen is digitaal vaardig
 • Een ouderenadviseur vanuit de Clossenborch om mensen wegwijs te maken in de mogelijkheden indien meer zorg nodig is en die kan signaleren naar de gemeente
 • In de winter extra aandacht voor ouderen waaronder het doen van boodschappen
 • De ZLTO wil meedenken voor over hergebruik van bijvoorbeeld snoeiafval
 • De ZLTO geeft aan dat er vooral aandacht is voor boeren die willen stoppen, maar vraagt om ondersteuning voor jonge boeren die een bloeiend bedrijf willen opbouwen dat innovatieve ontwikkeling gebruikt om de lasten van het boerenbedrijf te verminderen
 • De ZLTO betrekken in het anders organiseren van toezicht
 • Landbouwverkeer buiten de kern van Hilvarenbeek houden middels eenvoudige oplossingen die niet kostbaar zijn maar wel groot effect hebben

 

Voor een betrouwbare politiek die niet alleen bezig is met de korte termijn maar samen werkt aan een mooie toekomst voor “ons Hilvarenbeek”:

Stem op 21 maart: STEM  GEWOON CDA, Stem Lijst 4

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.