04 augustus 2019

CDA Vragen aan B&W over Lokaal Vervoer

Het CDA ziet mogelijkheden om het lokale vervoer te verbeteren. Wij denken dat het College hierin actiever moet zijn. Om die redenen hebben wij vragen gesteld. Zie onderstaand de letterlijke tekst van onze brief aan B&W:

Aan het College van B&W van de gemeente Hilvarenbeek,                                       1 augustus 2019
Postbus 3 5080 AA, Hilvarenbeek .

Betreft: schriftelijke vragen fractie CDA conform artikel 44 van het Reglement van Orde, inzake de 6KV vervoer en onderzoek sneldienst N269.

Geacht College,

Het CDA heeft in de raadsvergadering van 4 juli vragen gesteld betreffende het vervallen van opstapmogelijkheden in de buurtbus in Esbeek. De wethouder heeft hierop o.a. geantwoord dat er te weinig, een gebruiker per week, was en het 6 KV vervoer hier een oplossing voor zou kunnen zijn.

Het CDA erkent dat het 6KV vervoer een alternatief zou kunnen zijn, echter zoals toen al aangegeven zou het beter zijn geweest als dit 6KV vervoer operationeel zou zijn alvorens de opstapmogelijkheid op te heffen. Overigens het aantal gebruikers is nadrukkelijk anders als de wethouder benoemde. Een inwoner maakte dagelijks gebruik van het vervoer anderen inwoners regelmatig naar plaatsen buiten de regio. Bij slecht weer maakten jongeren veel gebruik van het vervoer naar de school.

De werkgroep Zorg en Welzijn van de Coöperatie Esbeek was bezig om de het vervoer beter onder de aandacht te brengen en met name vervoer naar Hilvarenbeek en Oisterwijk. Het is natuurlijk ook zo dat er in Esbeek een goede opstapplaats is voor de regiobus. In uw beantwoording gaf u ook aan dat er wordt onderzocht of een sneldienst van Reusel naar Tilburg over de N269 mogelijk is.

In het krantenartikel van 30-07 is ook geschreven over de het 6KV vervoer. Daarin wordt aangegeven dat de gemeente onvoldoende steun geeft aan de werkgroep Mobiliteit SSH. Een van de woordvoerders heeft bij mij ook al laten weten dat de ambtelijke ondersteuning niet wordt ingevuld.

Op basis van bovenstaande heeft het CDA een aantal vragen:

  1. Is het College van B en W het met het CDA eens dat het 6KV vervoer als pilot spoedig operationeel moet zijn?
  2. Zo ja, is het College van B en W dan bereid om spoedig de ondersteuning van de Werkgroep SSH te organiseren?
  3. Kan het College van B en W ons informeren over de termijn van haalbaarheid van het 6 KV vervoer?
  4. Is het College van B en W betrokken bij de onderhandelingen bij het regiovervoer betreffende de sneldienst N269?
  5. Zo ja, om een opstapplaats in de kernen van Esbeek en Hilvarenbeek te handhaven, is het College van B en W bereid om te onderhandelen dat de sneldienst via Esbeekseweg naar Hilvarenbeek te laten gaan en via de Diessenseweg weer naar de N269.

Namens de fractie van het CDA, Jan van de Wouw

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.