19 februari 2019

Een inspirerende infoavond Duurzaamheid en Energie

Op maandagavond 18 februari hielden Jan Jacob van Dijk en Yannick Lataster een inspirerende inleiding over de afwegingen en gevolgen voor de uitvoering van de klimaatmaatregelen. Op interactieve wijze betrokken zij de zaal bij de meningsvorming met behulp van meerdere stellingen. Soms gingen de mensen naar links dan weer naar rechts of beleven staan. Het was duidelijk dat de meningen soms sterk verschilden maar soms ook bij grote meerderheid in de zelfde richting gingen.

Yannick Lataster ging in op de rol van de provincie en waar naar zijn mening het accent moest liggen.

Milko Huijben sprak namens de lokale energie coƶperatie Hilverstroom en gaf aan welke doelen zij nastreven. Met name deed hij een oproep voor snelheid in beleidsvormingen en presenteerde de slogan: Groter denken en samen doen: NU. Hij deed ook een oproep: Doe je mee.

Bij de forumdiscussie sloten naast de sprekers ook Wethouder van der Put en Raadslid Jan van de Wouw aan. De  twee laatsten noemden vanuit hun rol de belangrijkste doelen en maatregelen voor de Gemeente. Tot aan het sluitingsmoment bleven er vragen komen die vanuit de invalshoeken overheid, provincie, gemeente, raad en burgerinitiatief werden beantwoord.

De avond werd geleid door Clemens Veraa Fractie voorzitter van het plaatselijk CDA.

Zie ook het bericht van Yannick Lataster:http://www.yannicklataster.nl/cda-brabant-hilvarenbeek-duurzaamheid/

Voor een korte beeld impressie zie: https://www.facebook.com/CDA.Hilvarenbeek/posts/1251148288383084

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.