13 februari 2019

Esbeekseweg veilig genoeg? CDA stelt vragen aan het College.

Aan het college van B&W van de gemeente Hilvarenbeek

Postbus 3

5080 AA Hilvarenbeek                                                                           Esbeek, 07-02-2019.

 

Betreft: Schriftelijke vragen fractie CDA reconstructie Esbeekseweg,  conform artikel 44 van het reglement van orde.

 

Geacht college,

Het CDA heeft al gedurende meerdere jaren aangedrongen op een veiligere situatie op de Esbeekseweg tussen Laagspul en Kromstraat. Agelopen maanden heeft de gemeente op het wegdek de varkensruggen verwijderd en tussen de rijbaan en de fietspaden een groenstrook  aangelegd. Het veiligheidsgevoel  en de beeldvorming is fors verbeterd.

T.b.v. deze groenstrook is er aan beide zijden  van het wegdek 20 cm verwijderd. Het wegdek is in totaal 40 cm versmald.

Na deze reconstructie is inmiddels een aantal voertuigen door de groenstrook gereden en twee elkaar naderende voertuigen kunnen elkaar moeilijk passeren. Een passagiersbus en vrachtwagen moeten  elkaar stapvoets passeren.

In de werkgroep landbouwverkeer wordt gepleit voor voldoende brede wegen in en rond de kernen, landbouwverkeer zullen evenzo elkaar moeilijk kunnen passeren.

Deze ontwikkelingen  brengt het CDA tot de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van deze veranderde situatie?
  2. Is het college al geïnformeerd over het onveiligheidsgevoel op de weg?
  3. Heeft het wegdek nog  een breedte zodanig dat dit past bij een 60 km weg?
  4. Als het wegdek te smal is wat gaat het college doen om het wegdek op de gewenste breedte te brengen?
  5. Als het wegdek wel op de gewenste breedte is hoe denkt het college dan het verkeer te informeren dat zij op een visueel smalle 60 Km weg rijdt en de snelheid moet aanpassen?

Wij zien de beantwoording van onze vragen met belangstelling tegemoet evenals eventuele aanvullende van belang en bekend zijnde informatie.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA,

Jan van de Wouw

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.