14 maart 2018

Politieke poppenkast zwembad:

Politieke poppenkast zwembad: grote financiële risico’s!

De politieke poppenkast, opgevoerd door Gemeenschapslijst, VVD en Hoi Werkt rondom de exploitatie van het nieuwe zwembad, heeft de gemeente opgezadeld met grote financiële risico’s.

Wirwar van keuzes

Het keuzedocument, opgesteld door wethouder Roks, voert zeven verschillende varianten voor de exploitatie op. Daaruit moet de raad een keuze maken. Maar zelf geeft Roks geen voorkeur aan! En dat begrijpen wij wel, want het is volstrekt onmogelijk om uit deze wirwar een afgewogen keuze te maken, want bij elke keuze worden een heleboel risico’s aangegeven.

Het keuzedocument maakt helder dat door de beslissing van de drie genoemde partijen om de contracten met Laco, zoals die door wethouder van de Wiel waren overeengekomen, weg te stemmen, forse risico’s voor de gemeente zijn ontstaan.

Belangrijkste risico is dat de Hispohal gewoon openblijft als het nieuwe zwembad klaar is. Dat kan de gemeente €170.000,- per jaar gaan kosten.

Verder schetst het keuzedocument dat er waarschijnlijk niet tijdig een nieuwe exploitant gevonden zal worden. Dan moeten er noodoplossingen worden getroffen, die €150.000,- kosten. Ten laatste het btw-risico dat in de meeste van de geschetste exploitatie-alternatieven optreedt, goed voor een bedrag van €1.400.000,-.

Hemeltergend, want in de contracten die Van de Wiel afsloot was het allemaal geregeld en trad geen van deze risico’s op!

Half miljoen in het putje

Bovenop bovenstaande financiële ellende is door Gemeenschapslijst, VVD en Hoi Werkt ook €500.000,- in het putje gegooid. Het recht op de helft van de ontwikkelwinst van woningen op de Hispohal-locatie is weggegooid door de herontwikkelingsafspraken van Van de Wiel af te stemmen. Geld waarmee we hele mooie dingen zouden kunnen doen voor onze kernen.

Vrijwilligers

Maar liefst 5 van de 7 exploitatie-varianten gaan uit van zelfbeheer. Het CDA blijft bij haar standpunt dat een zwembad exploiteren geen taak is waar je vrijwilligers mee kan opzadelen. Ook de Sportraad, namens alle aangesloten verenigingen, huldigt dat standpunt.

Onbegrijpelijk dat men er dan toch steeds mee blijft terugkomen!

Wij maken uit het keuzedocument op dat er eigenlijk maar één reële keuze is: alsnog de contracten met Laco afsluiten.

CDA-Hilvarenbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.