Jan van de Wiel

Lijsttrekker

Huidig: Wethouder RO

 

De algemene ledenvergadering van het CDA Hilvarenbeek heeft op 20 november wethouder Jan van de Wiel verkozen  tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Ik zocht de kersverse lijstaanvoerder op voor een vraaggesprek.

Ben je  blij met de verkiezing tot lijsttrekker?

“Jazeker  ben ik  vereerd met mijn verkiezing  tot lijsttrekker van het CDA Hilvarenbeek. Dat geeft voor mij aan dat onze leden vertrouwen hebben in mij als wethouder en waarderen hetgeen ik in de afgelopen vier jaar voor de inwoners van onze gemeente heb mogen doen. Dat voelt, ook voor mij als mens, bijzonder goed. Ja, ik ben dus heel blij!”

Jij wil doorgaan als wethouder, waarom?

“Omdat het zo’n mooie functie is! Dat klinkt misschien gek als je soms in de krant leest dat men het lang niet altijd eens is met wat je doet en dat je met enige regelmaat stevige kritiek krijgt te verduren. Maar dat hoort er allemaal bij, dat is nou eenmaal het democratische proces dat in alle openheid moet worden gevoerd. En natuurlijk, ik ben ook maar een mens, soms doet die kritiek echt wel zeer, zeker wanneer je zelf vindt dat die onterecht is. Maar dan vind ik dat je als wethouder wel moet staan voor de beslissingen die je hebt genomen.  Niet weglopen maar met goede argumenten je daden en je beleid verdedigen. En ervoor zorgen dat de dingen ook echt gedaan worden! Zo kun je hele mooie en goede dingen doen voor onze mooie gemeente Hilvarenbeek en haar inwoners. Een collega-wethouder uit een andere gemeente heeft ooit eens gekscherend gezegd: ‘wethouder is de mooiste hondenbaan die er is’. En dat ben ik eigenlijk wel met hem eens!”

Wat wil je in een nieuwe periode als wethouder bereiken?

“Wat ik vooral wil doen is uitvoeren en afmaken wat ik in de afgelopen vier jaar allemaal in gang heb gezet. Ik wil onze nieuwe sportaccommodatie op de Roodloop afbouwen zodat die per september 2018  in gebruik kan worden genomen door onze sportverenigingen en de Hilvarenbeekse samenleving. Ook wil ik het beheer hiervan  op een solide en betaalbare manier regelen en verankeren.

Samen met de inwoners van Esbeek en het onderwijsveld gaan we de kerk ombouwen tot school. En in Biest-Houtakker willen we samen met de Coöperatie komen tot een alternatieve bestemming van de Antoniuskerk.

In al onze kernen gaan we versneld woningen bouwen die tegemoetkomen aan de woningbehoefte zoals die in de verschillende kernen aanwezig is. Door de trajecten die ik daarvoor in Diessen, Haghorst, Baarschot en de Biest heb opgestart zullen we in 2018 ook echt die woningen gaan bouwen.

Hartstikke belangrijk voor de leefbaarheid, is bijvoorbeeld  het overeind houden van de basisschool in Haghorst! En vooral in de kern Hilvarenbeek gaan we het woningbouwtempo stevig opschroeven, waarbij de afbouw van de wijk Gelderakkers voor mij een absolute prioriteit heeft. Kortom, voldoende woningen bouwen voor starters, senioren en doorstromers.”

Stel dat je  geen wethouder kunt worden?

“Ik ben graag beschikbaar als wethouder. Maar mocht  het CDA na de verkiezingen niet in de coalitie komen, dan geef ik mijn raadszetel aan een ander op de CDA-verkiezingslijst.

Na elf jaar raadslidmaatschap heb ik in 2010 afscheid genomen van de Hilvarenbeekse gemeenteraad.  Ik wil niet als een soort ‘Heintje Davids’ daar nogmaals in terugkeren. We hebben hele goede, frisse en capabele  mensen op onze CDA-lijst  staan. Zij  staan te popelen om aan de slag te gaan. Ik wil hen graag die kans geven.”  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.