Leo Vennix

Nummer 6 op de kieslijst

Huidig: Commissielid ruimte

Wie is Leo Vennix?

“Ik (49) ben geboren en getogen in Baarschot. Getrouwd met Marion. Onze dochter Maud (19) en zoon Lars (18) studeren aan de Avans Hogeschool in Tilburg. Met mijn vader heb ik een melkveehouderij gerund. In 1992 zijn we gestopt, waarna ik dertien jaar lang gewerkt heb op het grondverzetbedrijf van mijn schoonouders. In deze periode ontstond mijn interesse voor de grond, weg en waterbouw. In 2005 startte ik als beheerder openbare ruimte bij de gemeente Bergeijk, waar ik betrokken raakte bij allerlei burger-, politieke- en beleidsvraagstukken. Mijn interesse in de politiek groeide. Sinds 2009 werk ik in de gemeente Bladel als medewerker voorbereiding en ontwikkeling civiele techniek en directievoering en startte ik met de studie ‘Project Management Infra’ op de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Ik haalde mijn ‘Bachelor of Built Environment’ en werk nu in de gemeente Bladel als beleidsmedewerker/projectleider bij de afdeling Ontwikkeling. In deze functie heb ik veel contact met burgers, ondernemers, verenigingen en andere overheden, waardoor ik weet wat er speelt in de maatschappij”.

Leo jij wil je de komende jaren opnieuw inzetten voor de Hilvarenbeekse politiek?

“De afgelopen raadsperiode was ik actief als burgercommissielid voor het CDA voor de portefeuille Ruimte. Door deze commissie-werkzaamheden ben ik zeer betrokken geraakt bij vraagstukken die spelen in de gemeente Hilvarenbeek. Ik heb advies uitgebracht over allerlei bestemmings- en beleidsplannen, verkeerskundige zaken etc. Bij mij staat het algemeen belang op de eerste plaats. Ik vind het belangrijk dat er in de kleine kernen gebouwd blijft worden. Dit bevordert de leefbaarheid. We moeten zorgdragen voor het behoud van de basisvoorzieningen in de kernen. Onze gemeente heeft te maken met vergrijzing. Als CDA stimuleren we dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De omgeving moet hierop inspelen. Het buitengebied is sterk aan het veranderen. Veel agrarische bedrijven stoppen. We moeten ervoor zorgen dat deze bedrijven (VAB`s) niet verpauperen en nieuwe mogelijkheden helpen creëren. Waar de landbouw nog wel mogelijkheden biedt moeten we creatief meedenken. De komende jaren zal ik me opnieuw inzetten voor de Hilvarenbeekse inwoners en ondernemers, de bedrijvigheid en gezondheid”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.