Henk van de Loo

Nummer 16 op de Kieslijst

Henk van der Loo op de kieslijst van het CDA-Hilvarenbeek

“Als oudste van vijf kinderen ben ik geboren op 16 juni 1943 in het kerkdorp Hintham, gemeente Rosmalen. Ik groeide op in Den Bosch en na de HBS-B aan het Sint Janslyceum, studeerde ik af aan de Katholieke Academie voor Lichamelijke Opvoeding (KALO). Heb 14 jaar gewerkt aan de Bisschoppelijke Kweekschool in Den Bosch. Ik ben getrouwd met Helmi Timmermans en we zijn trotse ouders van drie dochters en drie zonen. We verhuisden in 1980 naar Hilvarenbeek ten ik een baan kreeg als docent opleider aan de Katholieke Leergangen. Met veel plezier kijk ik terug op 27 prachtige jaren aan de KALO in Tilburg.

Eind jaren zeventig ben ik betrokken geweest bij de oprichting van de CDA-afdeling in Rosmalen en deed mee als kandidaat-lid van de gemeenteraad meegedaan met de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de oprichting van het CDA. Ik ben altijd lid gebleven van het CDA en heb me tijdens de opleidingsjaren ook sterk gemaakt voor het invullen van de identiteitsparagraaf van de verschillende opleidingen op basis van een katholiek-christelijke grondslag. Ook in een geseculariseerde wereld bleef dat de moeite waard! Omdat ik van mening ben dat je nieuwe generaties leraren een reflectie op waarden en normen niet mag onthouden! Een centrale gedachte bij dit alles is voor mij altijd geweest: oog hebben voor elkaar en mensen bij elkaar brengen.

Op basis van deze gedachte heb ik me na mijn pensionering beziggehouden met twee aandachtspunten. Ben van 2007 tot december 2017 voorzitter geweest van de Seniorenraad Hilvarenbeek. In die jaren hebben we met name een groot aantal organisaties met aandacht voor de doelgroep senioren bij elkaar gebracht. Een kwestie van het bundelen van krachten.

Met veel plezier heb ik me ook verdiept in een andere monotheïstische wereldgodsdienst: de Islam en ontdekte dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn en dat bij de ontmoeting met elkaar de dialoog het sleutelwoord is. Samen met de beide KBO’s heeft het CDA een inspirerende avond georganiseerd waarbij we de betekenis van de dialoog niet alleen hebben uitgedragen, maar ook handen en voeten hebben gegeven. Zo krijgt de C van het CDA ook anno 2018 een eigen en betekenisvolle inhoud.

Het CDA zal zich in de gemeenteraad van Hilvarenbeek moeten blijven profileren vanuit de gedachte dat solidariteit belangrijk is. Waarom? Omdat iedereen de moeite waard is, wie je ook bent!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.