06 oktober 2022

CDA start offensief om verenigingen en vrijwilligers te ondersteunen

Verenigingen zijn het kloppend hart van onze gemeenschap. Bloeiende verenigingen zorgen voor leefbaarheid in onze vier kernen. In onze verenigingen sporten, spelen en leven we samen. Verenigingen zijn de ideale plaatsen om mensen met elkaar te laten verbinden, iets waar volgens ons op dit moment meer dan ooit behoefte aan is in onze individualistische samenleving. Mede op initiatief van ons tweede kamerlid Inge van Dijk start het CDA een offensief om verenigingen en vrijwilligers te ondersteunen. Hieraan werken zowel landelijke als lokale CDA-politici mee.

Buitenstaanders die in Laarbeek komen wonen en/of werken zijn meestal verbaasd over de uitgebreide voorzieningen en vele verenigingen die onze vier kernen hebben. Daar mogen we erg trots op zijn. Maar ook deze verenigingen hebben het moeilijk. Ze komen uit de coronacrisis, kampen met een tekort aan vrijwilligers en bestuursleden, ervaren regeldruk en moeten nu hoge kosten maken voor energie. Het risico dat ze omvallen wordt steeds groter.

Dat willen wij als CDA niet. Initiatieven van onderop zijn het “cement” van onze samenleving. Daar moeten we zuinig op zijn. Daarom start het CDA “Vereniging Nederland”. Een initiatief van het CDA om verenigingen en vrijwilligers weer meer centraal te stellen, te ontzorgen en te ondersteunen. Bijvoorbeeld door overbodige regels af te schaffen, zodat vrijwilligers weer kunnen doen waarvoor ze ooit vrijwilliger zijn geworden en mensen het weer leuk vinden om vrijwilliger en lid van een vereniging te zijn. Bij een sterke samenleving hoort een sterk verenigingsleven.

Onderdeel van het offensief zijn o.a. een landelijk meldpunt, enquête onder verenigingen, oprichting van een (deskundigen)panel en fysieke sessies in het land. Allemaal bedoeld om knelpunten en ideeën te verzamelen waar de politiek, landelijk of lokaal, mee aan de slag kan. Zie ook: https://fb.watch/fV4K0NaUfL/

CDA Laarbeek nodigt u uit om met ons mee te denken. We willen u vragen om de enquête in te vullen op www.verenigingnederland.nl. Doet u mee?

Naar aanleiding van deze actie heeft het CDA Laarbeek deze week schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de toegankelijkheid van onze (sport)verenigingen. De huidige energieprijzen vormen niet alleen een bedreiging voor het voortbestaan van onze (sport)verenigingen, maar ook voor sportondernemers. Onze vragen zijn terug te vinden op onze website: https://www.cda.nl/noord-brabant/laarbeek/actueel/nieuws/cda-laarbeek-maakt-zich-zorgen-over-de-prijsstijgingen-bij-sportverenigingen

Met vriendelijke groet,

Inge van Dijk (Tweede Kamerlid CDA)
Tanja van de Ven-Vogels en Albèr van der Aa (Raadsleden CDA Laarbeek)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.