21 oktober 2021

Fair play om de Heuvel in Lieshout

Op 5 oktober werden wij als CDA en meerdere partijen uit de Laarbeekse politiek, onaangenaam verrast door een verzoek van stichting Plan Lieshout. Deze enthousiaste groep Lieshoutenaren heeft door haar inzet en samenwerking met de gemeente weten te bewerkstelligen dat het keuzemoment over de toekomstige inrichting van de Heuvel en omgeving in Lieshout wordt uitgesteld.

De Laarbeekse politiek heeft ingestemd met het vormen van een klankbordgroep die een zorgvuldig traject doorloopt om tot een onafhankelijke beoordeling te komen van de vele facetten die mede bepalen wat het beste plan voor Lieshout zou kunnen worden.
De samenstelling van deze klankbordgroep is met inbreng van meerdere partijen zorgvuldig tot stand gekomen. De projectleider kan nu vol gas aan de slag om samen met deze klankbordgroep een aantal van belang zijnde onderzoeken te doen, zoals bijvoorbeeld over de verkeerskundige gevolgen van de diverse uitvoeringsvarianten, de mogelijke alternatieve locaties voor een supermarkt en de haalbaarheid van de mogelijke opties.

De onaangename verrassing van het verzoek door Plan Lieshout aan de politiek is het verzoek om voor vier projecten die direct verband hebben met de centrumontwikkeling, aan te geven welke standpunten, denkrichtingen en oplossingen de politieke partijen nastreven en op willen nemen in hun verkiezingsprogramma.

Gelukkig hebben alle raadspartijen naar aanleiding van ons verzoek in de raadsvergadering van 9 september aangegeven met open vizier naar alle oplossingsrichtingen te willen kijken en daarbij op voorbaat geen enkele invulling als “beste plan voor Lieshout” uit te sluiten.

In dit proces voelt het verzoek van Plan Lieshout niet goed. Bij voornoemde “open vizier” benadering past niet de vraag om vooraf aan te geven wat de gewenste richtingen zijn. De klankbordgroep moet richting duiden voor een aantal varianten. Tot die tijd past bescheidenheid aan de politiek. De politiek is na de klankbordgroep weer aan zet.

Wij gaan ervan uit dat Plan Lieshout deze redenering ook begrijpt en hetzelfde geduld op kan brengen. Via de klankbordgroep komt alles objectief en onderbouwd in beeld. Pas daarna komt de volgende stap op weg naar het beste plan voor Lieshout.

Albèr van der Aa
CDA-fractie Laarbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.