03 februari 2022

Meer hulp aan burgers bij energiebesparing woning

Op 27 januari jl. is de Transitievisie Warmte vastgesteld door de gemeenteraad van Laarbeek. In deze visie zijn de alternatieven beschreven die ervoor moeten zorgen dat we in de toekomst aardgasloos onze woningen kunnen verwarmen. Alternatieven zoals inzetten op energiebesparing, gebruik van warmtepompen of gebruik van waterstof. Het beschrijven van deze alternatieven is natuurlijk belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering. Hoe kunnen wij onze inwoners stimuleren en motiveren om komende jaren de benodigde maatregelen te treffen om in de toekomst aardgasloos hun woning te kunnen verwarmen.

In de Transitievisie Warmte is ook een overzicht opgenomen van de woningen en wijken in Laarbeek die op basis van bouwjaar de meeste potentie hebben om energie te besparen. Als CDA Laarbeek vinden wij in deze warmtetransitie het besparen van energie het belangrijkste alternatief om het energieverbruik te verminderen. De realiteit is dat veel bewoners moeite hebben om een overzicht te krijgen over hoeveel energie ze kunnen besparen binnen hun woning. Inwoners moeten hierbij worden geholpen. Het verstrekken van de Groene Bon of het verwijzen naar het project de Duurzame Huizen Route zijn eerste stappen. Wij vinden echter dat inwoners actiever benaderd moeten worden. Te beginnen met onze inwoners met woningen die het grootste besparingspotentieel hebben. Wij willen daarom dat de gemeente onderzoekt hoe bewoners van met name oudere woningen hiermee kunnen worden geholpen. Een energiescan van hun woning en een overzicht van de kosten en de baten van de maatregelen zouden een eerste stap kunnen zijn. Als de bewoners een goed inzicht krijgen van de  besparingsmogelijkheden, dan zullen ze eerder overgaan tot het daadwerkelijk nemen van maatregelen. Herkent u het probleem, maar heeft u een betere oplossing, laat het ons weten.

In de vergadering van 27 januari hebben wij alvast onze gedachten voorgelegd aan wethouder Briels met het voorstel om dit eerstkomende commissie te bespreken. Er moeten immers stappen worden gezet om de warmtetransitie waar te maken. De wethouder heeft toegezegd om in de commissie het gesprek hierover aan te gaan.

Fractie CDA Laarbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.