01 mei 2018

Raadsbreed gedragen collegiaal bestuur in Laarbeek

 Persbericht                      gemeente Laarbeek

  1 mei 2018


Laarbeekse partijen slaan handen ineen

 Uit de gesprekken die informateur Jan Kerkhof de afgelopen weken heeft gevoerd met vertegenwoordigers van alle politieke partijen is duidelijk geworden dat alle partijen kiezen voor een raadsbreed gedragen collegiaal bestuur. Informateur Jan Kerkhof: “Een intensief en zeer zorgvuldig proces. Er was ruimte om alles te bespreken wat besproken moest worden. Dat heeft tijd gekost, maar heeft geleid tot een mooi resultaat.”

“Dit is het beste wat Laarbeek had kunnen overkomen” aldus een tevreden burgemeester Frank van der Meijden. “Deze oplossing doet recht aan de uitslag van de verkiezingen en ondersteunt de beweging om de betrokkenheid van onze inwoners nog verder te vergroten. Met samenwerking is meer mogelijk.”

De intensieve voorbereidende gesprekken onder leiding van Jan Kerkhof hebben duidelijk gemaakt, dat er voldoende synergie is tussen de partijen om een gezamenlijk bestuur op hoofdlijnen te vormen.

 In het belang van Laarbeek is ook dat de gemeenteraad goed in positie komt en blijft. Bij de verdere uitwerking van het akkoord zal dit een belangrijke opdracht zijn, naast de inhoudelijke uitdagingen die Laarbeek de komende vier jaar te wachten staan.

 De partijen hebben er vertrouwen in dat deze samenwerking ertoe zal leiden dat de positieve koers die kenmerkend is voor Laarbeek nog verder wordt uitgebouwd. Alle hebben uitgesproken snel aan de slag te willen!

 Het nieuwe raadsbreed gedragen collegiaal bestuur bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders op 3,5 fte. De verdeling is:

  • Financiën en beheer, Ria van der Zanden (Partij Nieuw Laarbeek), 0,8 fte

  • Jeugd en projecten, Joan Briels (De Werkgroep), 0,8 fte

  • Ruimte en economische zaken, Tonny Meulensteen (CDA), 0,7 fte

  • Inwonerparticipatie, Monika Slaets (Algemeen Belang Laarbeek), 0,6 fte

  • Werk en inkomen, Greet Buter (PvdA), 0,6 fte

  • burgemeester Frank van der Meijden behoudt de wettelijke taken

 

Naar verwachting wordt op 17 mei het nieuwe college geïnstalleerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.