03 oktober 2022

Uitnodiging ALV CDA Brabant

Het bestuur van CDA Brabant nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering op zaterdag 8 oktober 9.30 uur tot ca. 12.30 uur in Cultureel Centrum De Boodschap, Nassaukade 62, 5121 BC Rijen. Het wordt een belangrijke, inspirerende bijeenkomst met een update van de Provinciale Statenfractie, bestuursverkiezing en de voordracht en benoeming van de provinciale -en waterschap lijsttrekkers. Binnenkort volgt de presentatie van de kandidaat lijsttrekkers. De landelijk voorzitter Hans Huibers zal ook aanwezig zijn om in gesprek te gaan over de ontwikkelingen van CDA Nederland. Na afloop van het formele deel gaat iedereen in deelsessies uiteen om te spreken en te sparren over het concept verkiezingsprogramma. Dat wordt het moment waarop leden nog input en dus een bijdrage kunnen leveren. Het is dus een belangrijke en hopelijk ook inspirerende bijeenkomst.

Agenda:
1. Opening door voorzitter Mark Janssen - van Gaal.
2. Mededelingen vanuit bestuur CDA Brabant.
3. Ontwikkelingen en mededelingen vanuit de Statenfractie CDA Brabant.
4. Bestuursverkiezing: Voordracht bestuurslid CDA Brabant, dhr. Ton Pulles.
5. Benoeming lijsttrekkers Provinciale -en Waterschapsverkiezingen 2023, kandidaten worden binnenkort bekend gemaakt.
6. In gesprek met landelijk voorzitter Hans Huibers.
7. Rondvraag
8. Sluiting

Na een korte pauze gaat iedereen in deelsessies uiteen om te spreken en te sparren over het concept verkiezingsprogramma Provinciale Staten CDA Brabant. Dus dat wordt interessant! Nadere informatie zal tijdig voorafgaand aan de vergadering worden toegestuurd. Wilt u aanwezig zijn? Aanmelden kan via: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp_KZbSL45brRU_fYWwuZdYSE_VPmUlOscnnrU1_7uJEkSqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.