Politieke partij CDA Laarbeek
01 januari 2020

van de voorzitter:

Problemen van 2019, uitdagingen voor 2020

Een enerverend en turbulent 2019 ligt achter ons. Een jaar van opstand en protesten: wereldwijd, nationaal, provinciaal en lokaal. De Brexit, onlusten in Parijs, in Chili, Hongkong. In ons land zijn het de onderwijzers die zich roeren, de boeren, de bouwers, de zorgverleners.  Ze gingen de straat op, naar het Malieveld, naar Groningen naar Den Bosch. Soms kregen ze gelijk, soms niet. In onze provincie sneuvelde de coalitie op onenigheid over de snelheid van de stikstofreductie. In onze gemeente viel de raadsbrede coalitie over geld: de (on)balans tussen behoud van voorzieningen en belastingverhoging. De oorzaken van deze protestdynamiek zijn dikwijls divers. Het gaat over geld of over het gevoelde gebrek aan inspraak, het niet gehoord worden, of over klimaat en energie, of over migratie. Hoe dan ook, deze dynamiek voorkomt dat we inslapen; ze is nodig om acties in gang te zetten of te versnellen. De protesten werken als katalysator. De problemen van vandaag worden de uitdagingen voor morgen. Er is veel werk aan de winkel in 2020.

De eeuwige optimist premier Marc Rutte opperde onlangs dat hij het voorbije protestjaar als zwaar heeft ervaren. Vooral het stikstofdossier lag en ligt hem zwaar op de maag. Daar komen nog bij de klimaatdoelen,  namelijk reductie van de CO2 uitstoot in 2020 tot 25%, in 2030 tot 49% en de Parijse afspraken tot vrijwel volledige reductie in 2050. Het reductietempo verliep tot nu in slow motion. Daar zal vanaf 2020 een tandje bij moeten.
Het verheugt ons zeer dat ook Laarbeek de thema’s klimaat en energietransitie gestructureerd gaat aanpakken. Op de laatste raadsvergadering van 12 december heeft de Raad de “Duurzaamheidsagenda” geaccordeerd. In de vorige Mooi Laarbeekkrant is deze op hoofdlijnen terug te vinden. Eerder dit jaar. Afgelopen september verscheen het rapport “Grootschalige opwek van duurzame energie in Laarbeek”. Dat document gaat in op plaatsing van zonnepaneelparken en windmolenparken. Ons CDA besteedde daaraan  aandacht tijdens een bijeenkomst op 27 november .
In het nieuwe jaar zal de uitwerking van het onderwerp  duurzaamheid voortdurend aandacht vragen en krijgen: van probleem naar uitdaging en oplossing. Er is interessant werk aan de winkel.

In de politiek maar vooral ook daarbuiten hebben vele vrijwilligers zich zeer betrokken ingezet om het voorzieningenniveau in Laarbeek op peil te houden. Zij waren de smeerolie die de sociaal-maatschappelijke trein deed lopen. Dat gebeurde in en buiten “Vierbinden”-verband. Namens het CDA wil ik deze honderden medeburgers graag van harte danken.  Houd deze positieve blik in 2020!
Gelukkig Nieuwjaar.

Jacques Kals
voorzitter CDA Laarbeek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.