05 februari 2020

Verliezen wij de jongeren uit het oog?

Over eenzaamheid horen we steeds meer. Maar wie denkt dat eenzaamheid alleen bij ouderen voorkomt, heeft het mis. Vermoedelijk is 3 tot 10 procent van de jongeren chronisch eenzaam.  Volgens onderzoekers gaat het om een onderschat probleem, met ernstige gevolgen zoals depressies, slaapproblemen, suïcidale gedachten, angstgevoelens en verslaving.
De oorzaken van eenzaamheid onder jongeren lopen uiteen. Sommige eenzame jongeren zijn sociaal onhandig, maar anderen zijn vooral slachtoffer van een negatieve blik op zichzelf en op de wereld.
Sinds 2017 helpt Join Us onze jongeren in Laarbeek om sociaal redzaam te worden.
In samenwerking met de gemeente Laarbeek en welzijnsorganisatie Vierbinden organiseerden zij bijeenkomsten voor jongeren van 12-18 jaar. Eens in de twee weken is er op vrijdag een avond waarop jongeren samen komen. Zij ondernemen activiteiten met elkaar binnen en buiten de deur van het jongerencentrum de Boemerang.

‘Schriftelijke vragen gesteld aan het college’

Helaas hebben wij als CDA Laarbeek moeten vernemen dat dit “werd” georganiseerd door Join Us  omdat per 1 januari 2020 de samenwerking door welzijnsorganisatie Vierbinden en de gemeente Laarbeek is opgezegd.
CDA Laarbeek heeft daarom vragen gesteld die betrekking hebben op deze beëindigde samenwerking. Een belangrijke oorzaak blijkt kostenbesparing te zijn. Naar onze mening mag kostenbesparing niet de hoofdreden zijn. De overige antwoorden hebben ons en de ouders van de kinderen niet het vertrouwen gegeven dat deze jongeren in de toekomst eenzelfde goede begeleiding gaan krijgen.
Het is namelijk nog onduidelijk hoe de LEV-groep, onze nieuwe welzijnsorganisatie per 1 april, deze hulpvraag gaat invullen. Ook het (gedwongen) vertrek van de jongerenwerker in Laarbeek per 1 februari zorgt voor onduidelijkheid.  De jongeren hebben nu de komende maanden niet de gewenste begeleiding, hebben niet de zekerheid of ze de beschikking hebben over de vertrouwde jongerenruimte en verkeren daardoor in sociale onzekerheid.

Voor het CDA Laarbeek zijn de positieve ervaringen met Join us bij de jongeren en hun ouders, voldoende reden om de samenwerking met Join Us in Laarbeek voort te zetten.
Deze samenwerking kan worden voorgezet met de LEV-groep.  Join us helpt de begeleiders van deze organisatie met professionalisering op het gebied van eenzaamheid bij jongeren. Join us leidt op, coacht, borgt de kwaliteit van hun methodiek.  
Ook bij buurgemeente Son en Breugel wordt volgens  dezelfde methodiek samengewerkt met dezelfde LEV-groep.

'Niet luchtig over doen'

Als CDA Laarbeek vinden wij dat er niet luchtig over moet worden gedaan: “even eenzaam zijn en langdurige eenzaamheid zijn echt niet hetzelfde. Net als een hoofdpijntje geen migraine is."  
Preventief werken helpt voor eenzame jongeren. Door eenzaamheid bij jongeren vroegtijdig aan te pakken kunnen ernstige gevolgen zoals verslaving, depressie en suïcide voorkomen worden. Extra hoge zorgkosten kunnen hierdoor waarschijnlijk bespaard blijven voor deze jongeren.
Hoe dan ook het blijft belangrijk om die langdurige of chronische eenzaamheid serieus te nemen. Het CDA Laarbeek blijft daarom de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zal het college houden aan haar uit te voeren taken…

CDA Laarbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.