27 oktober 2019

Warm hart voor de agrarische sector, hoofd koel houden in het stikstofproces

Warm hart voor de agrarische sector,
hoofd koel houden in het stikstofproces.

 

Het CDA Brabant  heeft vrijdag 18 oktober j.l. eisen geformuleerd voor het Brabantse landbouwbeleid. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek, waaronder het eerste advies van de commissie-Remkes.

Op provinciaal niveau is het stikstofbeleid mogelijk nog strakker aangehaald. Het beleid is niet afgestemd op het landelijke, maar ook tussen de provincies zijn er verschillen in aanpak. Namens CDA Brabant zijn het vooral fractieleider Ankie de Hoon en de landbouwwoordvoerder, onze Tanja van de Ven, die zich inzetten voor de agrariër.  Het CDA komt op de Statenvergadering van 25 oktober met een plan dat de scherpe kantjes moet wegpoetsen. Op die dag behandelen Provinciale Staten de interim omgevingsverordening, een soort provinciale wet waarin de speelruimte voor de boeren wordt geregeld.  Als onderdeel van de huidige coalitie zitten beide dames in een spagaat. In welke mate zal de VVD  hun steunen? De VVD als grootste Brabantse coalitiepartner vervult hier een scharnierfunctie richting D66, GroenLinks en PvdA. Inmiddels heeft minister Carola Schouten ook tot 1 december te tijd genomen om tot heroverweging te komen. Een goede zaak, want ook zij heeft zich een beetje vertild aan de complexiteit van deze materie

Sedert maandag 21 oktober tot en met  donderdag 24 oktober wordt in estafettevorm actie gevoerd bij het provinciehuis door ZLTO leden. Dit als aanloop naar het Statendebat a.s. vrijdag.  Iedere dag zijn 50 trekkers en 150 boeren tussen 12.00 en 14.00 uur op het provinciehuis aanwezig om daar de noodklok te luiden en de sleutel van het bedrijf in te leveren bij de provincie. Ook ZLTO leden (boeren) uit Laarbeek zullen donderdag hieraan een bijdragen leveren.

De Brabantse economie mag niet op slot. Iedereen begrijpt dat en niemand wil dat ook.
De stikstofproblematiek beperkt zich echter niet alleen tot de veehouderijen, ook andere sectoren moeten maximale maatregelen treffen om stikstofemissie terug te brengen. Het huidige provinciale beleid kijkt alleen naar succes op korte termijn. Dit beleid leidt niet tot duurzame oplossingen in de landbouw voor de langere termijn. Ook niet op het gebied van stikstof. Om naar een duurzame landbouw te gaan is meer tijd nodig om de juiste systemen te ontwikkelen. Daarom steunen wij, CDA Laarbeek,  het standpunt van het CDA Brabant. “Geef de landbouw de ruimte om zich duurzaam te ontwikkelen”.  
Als CDA Laarbeek  dragen wij onze boeren een warm hart toe en wensen wij Ankie en Tanja veel wijsheid en succes en hopelijk  kan iedereen het hoofd koel houden in het verdere verloop van dit proces.

Namens CDA fractie Laarbeek

Marcel van der Heijden en Albèr van der Aa

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.