Politieke partij CDA Laarbeek
24 december 2020

Wat een jaar!

Het gaat bijna nergens meer over. Corona heeft ons in een houdgreep en het ziet er naar uit dat deze wedstrijd voorlopig nog niet is afgelopen. Het wordt een stille Kerst en een rustige jaarwisseling. Wellicht dat het vaccin ons in 2021 uit de houdgreep komt verlossen. Voorlopig is het verstandig om ons aan de overheidsvoorschriften te houden; in ons aller belang. Jammerlijk hebben we moeten constateren dat vele risicovolle activiteiten moesten worden stil gelegd, met nare gevolgen; de horeca, het toerisme, de evenementen, het bibliotheek- en theaterbezoek, de scholen die gesloten zijn. Zelfs de fysieke kerkdiensten moeten we met de Kerst noodgedwongen missen. Het is niet anders.

Dank
Toch hebben we tegelijk gezien dat veel activiteiten, vaak achter de schermen, juist in een accelererende hevigheid tot stand zijn gebracht. Ik denk daarbij aan de vele honderden vrijwilligers in Laarbeek die zich extra hebben ingespannen om op aangepaste en creatieve wijze mensen bij te staan en te helpen. Het bezorgen van de boodschappen bij ouderen; het opvangen van kinderen bij de buren; het sturen van een bemoedigende brief of een kerskaart naar de eenzamen. Zo hebben de Zonnebloem, de Ouderenverenigingen, maar ook veel ontspanningsclubs een cadeautje aan het adres van hun leden bezorgd.  Namens het CDA wil ik deze vrijwilligers oprecht danken. Chapeau! Binnen de politiek op alle niveaus - op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau – is onder moeilijke en beperkende omstandigheden door gewerkt. Als CDA danken we nu aan het eind van 2020 alle betrokken politici en ambtenaren.

Bijzonder jaar
Het jaar 2021 zal in vele opzichten een bijzonder jaar worden. De door corona opgelopen achterstanden zullen moeten worden goedgemaakt; lopende zaken zullen worden voortgezet in een sneller tempo en nieuwe thema’s komen aan bod. In maart zijn de landelijke verkiezingen en gedurende het jaar 2021 beginnen de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Wat het CDA en Laarbeek betreft zullen manieren worden bedacht om het proces van de energietransitie te versnellen. Veel aandacht zal uitgaan naar bouwen en wonen voor de jongeren en voor senioren. Parochieraden zijn onder meer bezig met de ontwikkeling van een hernieuwde woonvisie. Daar sluiten we graag bij aan. We constateren dat er een tekort is aan bestuurlijke vrijwilligers. Daarom onderzoeken we of zogenaamde omniverenigingen (met één overkoepelend bestuur) een oplossing kunnen bieden. Maar ook de thema’s mobiliteit, zorg en leefbaarheid verdienen voortdurend aandacht. Hoe de  burgers – U dus – hierover denken willen we graag weten. Daartoe gaan we komend jaar, zodra we uit de houdgreep van Corona zijn verlost, enkele fysieke bijeenkomsten houden. U hoort dan van ons.

Tot slot, nogmaals, danken wij alle betrokken vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze gemeenschap. Fijne Kerst en een voorspoedig Nieuwjaar. Blijf voorzichtig, blijf gezond.

Jacques Kals,
Voorzitter CDA Laarbeek  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.