14 oktober 2021

Wil je invloed hebben op wat er gebeurt in Laarbeek?

Ga naar buiten, kijk om je heen en ga voor jezelf na: “Ben ik tevreden met hoe mijn gemeente eruit ziet?”  Is dat een ja, dan kun je op je stoel blijven zitten …. Is dat een nee, dan nodigen wij jou graag uit om aan de slag te gaan en zien we jou graag in de lokale politiek, zodat je mee kunt praten over de dingen die jouw en je directe omgeving raken.

Het CDA Laarbeek heeft ongeveer 60 leden. Dat is op zich een mooi aantal, maar wij zien jammer genoeg wel eenzelfde dalende tendens, zoals landelijk zichtbaar is bij de meeste politieke partijen. Dit is deels te wijten aan de oplopende leeftijd van een deel van onze Laarbeekse leden en deels omdat leden soms afhaken uit onvrede met de landelijke kwesties van de afgelopen periode. Bedenk echter dat landelijk niet hetzelfde is als lokaal. Onze kernwaarden zijn wel hetzelfde, maar de onderwerpen waar het in de gemeente over gaat zijn wezenlijk anders en staan veel dichterbij onze inwoners.

Als bestuur van het CDA-Laarbeek maken wij ons zorgen over deze dalende interesse in de gemeentelijke politiek. Er rust immers een belangrijke taak op ons om de interesse in de politiek, en in het bijzonder in onze eigen CDA-afdeling, levendig en krachtig te houden. Laarbeek is een prachtige gemeente met veel mogelijkheden. We wonen, werken en recreëren hier en maken gebruik van de vele voorzieningen die worden aangeboden. Het is goed om daar met elkaar het gesprek over aan te blijven gaan. Graag willen wij beter voor het voetlicht brengen wat onze CDA-raadsleden en wethouder voor Laarbeek doen. Welke besluiten worden er genomen en welke thema’s vragen nu en in de toekomst onze aandacht.   

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 hebben wij als bestuur een eerste groep mensen actief benaderd. Er heeft een eerste kennismaking plaatsgevonden en wij zijn blij verrast door de diversiteit, de interesse in elkaar en het enthousiasme om met ons verder te gaan. Graag willen wij naast onze berichten op Facebook en Instagram met dit artikel in de MooiLaarbeekKrant iedereen die interesse heeft in de gemeentelijke politiek en in het CDA in het bijzonder, aanspreken met als doel om elkaar te ontmoeten. Graag willen wij meer mensen actief maken om onze Laarbeekse omgeving en onze samenleving steeds een beetje beter te maken en op te komen voor onze Laarbeekse belangen.

Ben je het eens met de titel van dit artikel, spreekt bovenstaande je aan of ken je iemand die overweegt om politiek actief te worden maar niet weet wat de mogelijkheden zijn binnen het CDA Laarbeek? Neem contact op met een van de leden van het bestuur of fractie van het CDA Laarbeek en kom naar de tweede kennismakingsbijeenkomst die het CDA Laarbeek organiseert op maandag 1 november 2021. Jezelf aanmelden kan ook via e-mail: [email protected]. De verdere details over deze bijeenkomst ontvang je dan per email. We verwelkomen je graag.

Bestuur CDA Laarbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.