13 januari 2022

Woningnood oplossen met doorstroommakelaar

Een veel punten scorend woord voor scrabble, maar dat is niet de reden waarom wij dit onderwerp beter willen toelichten. In de commissie Ruimtelijk Domein van deze week wordt de woonvisie Laarbeek voor de komende jaren besproken. Het tekort aan woningen wordt in deze Laarbeekse visie gezien als de grootste uitdaging. Nog specifieker het tekort aan woningen voor ouderen en jongeren.

Snel meer bouwen is dan een veel gehoorde oplossing. Vorig jaar hebben we hiervoor al het voorstel ingediend om aan de randen van de kernen tijdelijke huurwoningen te realiseren voor ouderen en jongeren. Dit is één van de mogelijke oplossingen, maar zoals iedereen weet zit er een behoorlijk tijdspad tussen het besluiten om meer te gaan bouwen en het daadwerkelijk aan de slag gaan met de bouw.

CDA Laarbeek denkt dat er meerdere oplossingen zijn voor het benoemde woningtekort. Zo is het afwegingskader woningsplitsing en transformatie afgelopen jaar vastgesteld, waarbij bewoners van een te grote woning een verzoek in kunnen dienen om deze woning te splitsen in 2 of meer wooneenheden.

Een andere oplossing waarvoor wij als CDA in deze commissie proberen medestanders te krijgen is het aanstellen van een doorstroommakelaar. Tijdens bijeenkomsten over wonen blijkt dat er bij inwoners behoefte is om hun te grote woning om te ruilen voor een kleinere woning. Door onbekendheid met de mogelijkheden om dit te realiseren wordt deze stap vaak niet gezet.

Ook WOCOM gaf bij deze bijeenkomsten aan dat er veel meer mogelijkheden zijn op dit gebied. Een doorstroommakelaar zou een snelle toegevoegde waarde kunnen hebben om onze inwoners hierbij te helpen. Vandaar dat wij ervoor pleiten om, eventueel samen met WOCOM, in te gaan zetten op deze innovatieve manier om het woningtekort op korte termijn aan te pakken.

Heeft u als lezer een mening over dit idee laat het ons dan weten via het scannen van de QR code of meld je bij onze CDA Laarbeek whatsapp groep op 06-26560445.

CDA Laarbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.