28 mei 2022

Asielzoekerscentrum wordt tijdelijke huisvesting voor statushouders

De locatie Overloon wordt nu gereed gemaakt voor vluchtelingen uit de Oekraïne en tijdelijke huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning.

Afgelopen woensdag werd zowel de gemeenteraad als de inwoners van Overloon en Stevensbeek overvallen door het bericht dat het college van B&W besloten had het AZC in Overloon open te stellen voor de tijdelijke opvang van mensen met een verblijfsvergunning, zogenaamde statushouders.

Over het gevolgde proces zijn wij als CDA absoluut niet te spreken. We vinden het betreurenswaardig dat eerder gemaakte toezeggingen niet zijn nagekomen. Omwonenden, dorpsraden en de gemeenteraad zouden bij nieuwe beslissingen rondom het AZC in Overloon namelijk tijdig geïnformeerd worden.

In juli 2021 is unaniem door de gemeenteraad van Boxmeer besloten de opvang van asielzoekers in Overloon te stoppen wegens aanhoudende overlast ener geen adequate maatregelen door het COA werden genomen om de overlast te verminderen. Het huidige college van B&W respecteert gelukkig nog steeds dit besluit.

Na het persbericht over de opvang van mensen met een verblijfsvergunning volgde een hele pittige discussie in de raadsvergadering die nauwelijks ging over de vraag over huisvesting van deze mensen, maar vooral over het niet tijdig informeren en betrekken van de raad en dorpsraden. Tijdens de raadsvergadering zijn er door het college van B&W meermaals excuses aangeboden over de gevolgde weg. Ook zijn er toezeggingen gedaan om de dorpsraden en gemeenteraad vanaf nu wel te betrekken bij de verdere uitwerking van het voorgenomen besluit.

Het CDA wil de ogen niet sluiten voor de extreme problemen welke er op dit moment zijn in de opvang en huisvesting. De huidige AZCs zitten overvol met mensen met een toegekende verblijfsvergunning waarvoor de gemeenten voor een woning moeten zorgen.

Uiteindelijk hebben wij als fractie daarom geconstateerd dat het proces zeer onhandig verlopen is, maar dat we als CDA er mee in kunnen stemmen dat deze groep mensen met een verblijfsvergunning, welke sowieso toch al aan de gemeente Land van Cuijk toegewezen worden, een tijdelijke plek te geven in Overloon. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht woonruimte voor deze 150 mensen met een verblijfsvergunning te vinden.

We gaan ervan uit dat de enorme overlast van de afgelopen jaren tot de verleden tijd behoord en dat deze mensen als onze nieuwe buren een bestaan kunnen opbouwen. Natuurlijk blijven we dit proces volgen en trekken we op tijd aan de bel als ons klachten bereiken net zoals we dat ook afgelopen jaren hebben gedaan.   

Indien u nu of in de toekomst vragen of opmerkingen hierover heeft dan kunt u contact opnemen met Lian Nabuurs (06-11242260 /  lian.nabuurs@cdalvc.nl) of Arjan Breijer (06-15046202 / arjan.breijer@cdalvc.nl)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.